Transcraniële magnetische stimulatie: een effectieve niet-medicamenteuze interventie

De afdelingen Pijnkliniek en Neurologie starten samen de behandeling van chronische pijn met repetitieve  transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) op in het Deltaziekenhuis.

rTMS of repetitieve transcraniële magnetische stimulatie is een doeltreffende niet-invasieve neuromodulatietechniek die nuttig is bij de behandeling van chronische pijn. Het is een niet-medicamenteuze interventie.

Het menselijk brein is een ‘elektrisch’ orgaan dat functioneert door de overdracht van elektrische signalen tussen verschillende soorten zenuwcellen. rTMS zou werken met de natuurlijke processen van het lichaam en het aantal en de frequentie van de transmissies tussen neuronen verhogen. Het maakt gebruik van magnetische energie om een gebied in de hersenen te stimuleren en zo de activiteit tussen cellen te reguleren. Het verbetert de geleiding en de klinische toestand van chronische pijnpatiënten.

De behandeling is effectief gebleken bij de ondersteuning van chronische pijnpatiënten, bij zenuwinzinkingen (en andere psychische problemen), en bij de behandeling van bepaalde neurologische aandoeningen. Onderzoek heeft aangetoond dat een deel van de patiënten die niet goed reageren op de gebruikelijke geneesmiddelen voor de behandeling van chronische pijn (met name in het geval van neuropathische pijn) een gunstige reactie vertonen wanneer rTMS in de algologie wordt toegediend. Het zou ook kunnen inwerken op de stemming van patiënten die moeite hebben zich aan te passen aan hun pijnsituatie, waardoor de levenskwaliteit van chronische pijnpatiënten verbetert.

De techniek kan worden toegepast op verschillende klinische situaties zoals fibromyalgie, post zoster pijn, fantoompijn, pijn geassocieerd met ruggenmergletsel, complex regionaal pijn syndroom, en pudendus neuralgie. De techniek is niet aangewezen bij aanwezigheid van metalen of microprocessoren in het hoofd of de nek (de aanwezigheid van een pacemaker is geen contra-indicatie, maar moet wel worden gemeld).

Het belang van lichaamsbeweging

Chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan de normale genezingstijd van het lichaam en dat minstens drie maanden. Chronische pijn veroorzaakt veel problemen zoals vermoeidheid, angst, depressie en een verminderde levenskwaliteit. Studies hebben de gunstige effecten aangetoond van lichaamsbeweging bij patiënten met chronische pijn.

“Vroeger kregen mensen met chronische pijn te horen dat ze moesten rusten. Paradoxaal genoeg is het algemene advies vandaag om actief te blijven, zowel om de pijn zelf als de daarmee gepaard gaande problemen te bestrijden”, zegt Florent Evrard, fysiotherapeut gespecialiseerd in neurologie in het Deltaziekenhuis.

Spierpijn, die soms optreedt bij het begin van een nieuw oefenprogramma (aerobics, spierversterking met gemiddelde tot hoge intensiteit, intervaltraining, enz.), neemt af bij regelmatige wekelijkse sessies. Neuromusculaire en somatosensorische aanpassingen zijn een van de hoekstenen van de behandeling van chronische pijn. Deze aanpassingen, zowel mechanisch als neurologisch, kunnen alleen worden bereikt door regelmatige en dagelijkse lichaamsbeweging. Het is bewezen dat dagelijkse fysieke activiteit de pijnbeleving tot 30% kan verminderen.

“Volgens sommige studies kunnen neuromodulatietechnieken zoals rTMS deze pijn ook met 30 tot 40% verminderen. Bovendien weten we dat er een synergetisch effect is tussen rTMS en fysieke activiteit. Wanneer rTMS aan fysieke activiteit voorafgaat, versterkt de combinatie van de twee therapieën de vermindering van de pijn.”

> Keer terug naar de nieuwsbrief