Medische beeldvorming: welke soorten onderzoeken kunnen in het Chirec worden uitgevoerd? (Video)

De dienst medische beeldvorming is een belangrijke afdeling in een ziekenhuis. Het Chirec kan trots zijn op de geavanceerde apparatuur en het breed scala van mogelijke onderzoeken. Aldus dr. Antoine Nasr, afdelingshoofd in Cavell. 1. Over welke apparatuur beschikt het Chirec op vlak van medische beeldvorming? 2. Chirec is geen academisch ziekenhuis, welke soorten tests … Lees verder Medische beeldvorming: welke soorten onderzoeken kunnen in het Chirec worden uitgevoerd? (Video)

Zelfmoord van een piloot: reflectie door een psychiater

Wanneer de tragedie plaatsvindt en we worden plotseling ondergedompeld in onuitsprekelijke horror, willen we begrijpen, willen we onverklaarbare, dat ons wederom confronteert met het niet aflatende wiel van het lot, onder woorden brengen. Wat kan er gebeuren dat er voor zorgt dat een man een reeks beslissingen lijkt te nemen die leiden tot zijn dood … Lees verder Zelfmoord van een piloot: reflectie door een psychiater

Prostaatkanker: het Chirec innoveert met een originele radiotherapeutische benadering

De prostaatkanker is de meest voorkomende kanker (bij mannen) en kan de levenskwaliteit op lange termijn beïnvloeden. Radiotherapie wordt zeer vaak gebruikt bij de behandeling, hetzij uitsluitend (brachytherapie (BT) van Iode125-implantaat of uitwendige radiotherapie (External beam radiation therapy, EBRT)), of bijkomend na een operatie, of als ondersteunende zorg. Therapeutische vorderingen hebben sterk de mortaliteit verlaagd, … Lees verder Prostaatkanker: het Chirec innoveert met een originele radiotherapeutische benadering

Nieuw bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren wordt gekenmerkt door een retractie van de secundaire vingers naar een proliferatie van intrekbaar bindweefsel in de palmaire fascia en zijn uitbreidingen in de vingertoppen. Het komt voor bij ongeveer 10% van de gevallen van de ziekte van Ledderhose, en in zeer zeldzame gevallen bij een verharding van de corpora cavernosa … Lees verder Nieuw bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren

Neuropediatrie: een bloeiende discipline in het CHIREC-netwerk

Naast de traditionele neurologische activiteiten, omvat de meerderheid van de pediatrische neurologische consultaties ook de rol van de diagnostische eenheid en de behandeling van leerproblemen. Chirec Pro had een ontmoeting met dr. Tayeb Sekhara, neuropediater, die uitlegt wat van een raadpleging bij de dienst neuropediatrie kan worden verwacht. Eerst en vooral, wat is een neuropediater? … Lees verder Neuropediatrie: een bloeiende discipline in het CHIREC-netwerk

Artrose, chondropathieën, osteochondritis: de nieuwe cellulaire behandelingen

Nieuwe behandelingen op basis van de werkzaamheid en eigenschappen van autologe mesenchymale stamcellen (MSC) enerzijds, en groeifactoren uitgaande van bloedderivaten, zoals bloedplaatjes (PRP = Platelet Rich Plasma) anderzijds hebben hun plaats in de behandeling van degeneratieve kraakbeenschade (artrose, posttraumatische chondropathieën of osteochondritis). Het kraakbeen is een niet geïnnerveerd en avasculair weefsel aanwezig in de gewrichten. … Lees verder Artrose, chondropathieën, osteochondritis: de nieuwe cellulaire behandelingen

Alzheimer en autorijden: hoe de patiënt beoordelen?

Sinds enkele jaren, op initiatief van de Belgische Vereniging voor Geriatrie, wordt een samenwerking georganiseerd tussen enkele geriatrische teams en Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA), bestaande uit een multidisciplinair team van artsen, psychologen en autorijdeskundigen. Het CARA evalueert de voorwaarden en beperkingen van de rijgeschiktheid. Het doel van deze samenwerking is niet om te … Lees verder Alzheimer en autorijden: hoe de patiënt beoordelen?