Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis: een vernieuwde Spoed

Om beter te kunnen voldoen aan de vereisten van de huidige urgentiegeneeskunde wordt  de spoeddienst van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis vernieuwd. De eerste fase van de werken begon in januari en duurde twee maanden. Wij spraken met Dr. Soheil Zahir, hoofd van de  spoeddienst en Xavier Malfroot, hoofdverpleegkundige. 

Internationale aanbevelingen voor spoeddiensten stellen dat elk ziekenhuis twee circuits moet voorzien voor spoedeisende zorg. Een circuit voor patiënten bij wie meteen ingegrepen moet worden en een circuit voor patiënten voor wie de zorg uitgesteld kan worden. “Het gaat daarbij vooral om een reorganisatie van de ruimte”, zegt Dr.  Soheil Zahir. De twee circuits zijn fysiek gescheiden met aparte wachtkamers, wat comfortabeler is voor patiënten en de triage wordt uitgevoerd op basis van een vast protocol. “We werkten al jaren volgens die filosofie”, zegt de spoedarts. “Maar de configuratie van de ruimte maakte het niet mogelijk om optimaal te kunnen werken. Dat kan nu wel en dat is aangenamer voor patiënten en voor zorgverleners.”

Pediatrische en geriatrische spoedgevallen
Bovendien is het de bedoeling om in een tweede fase van de werken een specifieke ruimte voor geriatrische zorg te creëren en ook de kinderen werden niet over het hoofd gezien bij de werken op de spoed. “We verbeterden de dienst ook  voor pediatrische urgentiegeneeskunde met een nieuw pediatrisch consultatiebureau, waardoor twee consultaties tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd en zo de wachttijd voor kleine patiënten en van hun ouders korter wordt”, zegt Xavier Malfroot.

De vernieuwde spoed vergroot ook het personeelsbestand, zowel artsen als verpleegkundigen.

Samen met de huisartsen
De samenwerking tussen de Spoed en huisartsen is volgens de hoofdarts en hoofdverpleegkundige altijd goed geweest. “De communicatie met de huisartsen is sterk verbeterd met de ontwikkeling van elektronische communicatie, ook al zijn er nog artsen die om papieren verslagen vragen, wat meer tijd kost. We willen dat patiënten die op onze afdeling belanden de best mogelijke follow-up krijgen. Zo organiseren we voor geriatrische patiënten indien nodig een opname op de dienst geriatrie. Dit zou behandelende artsen gerust moeten stellen omdat ze weten dat hun patiënten na een opname op de spoed gevolgd worden. Het gaat om interactie tussen huisartsen, de Spoed en de meest geschikte dienst in ons ziekenhuis, afhankelijk van de toestand van de patiënt.”

Elke diensten heeft zijn specifieke rol. “Als verantwoordelijke voor het Locomotorisch cluster verwijzen we patiënten naar orthopedisch specialisten, fysiotherapeuten, enz.”, zo zegt Malfroot.

“Er is dus wel degelijk een zorgcircuit. Wanneer oudere patiënten met een heupfractuur op de Spoed belanden, worden ze opgenomen op de dienst geriatrie waar ze specifieke multidisciplinaire geriatrische zorg krijgen”, aldus Dr. Zahir.

De toekomst!
In de nabije toekomst zal de tweede fase van de werken beginnen, meer bepaald het architecturaal vlak. “We hopen dat die werken tegen het einde van het jaar kunnen worden uitgevoerd“, zegt Malfroot.

Onze gesprekspartners zijn optimistisch. “We werden goed gebriefd door het technisch team en we maken van deze gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor hun werk en hun beschikbaarheid”, zo besluit Dr. Zahir.