Een medisch-chirurgisch team om obesitas te behandelen in het Medisch Centrum Park Leopold

Het Medisch Centrum Park Leopold verwelkomde zopas een medisch chirurgisch team dat problemen als overgewicht en obesitas aanpakt. Een multidisciplinair team en samenwerking met de huisarts: dat is het geheim voor succesvolle bariatrische chirurgie.

Het multidisciplinair team houdt consulten op dezelfde dag in het Medisch Centrum Park Leopold. Dat vergemakkelijkt discussies en overleg over de patiënten.

De verschillende specialismen zijn: diëtetiek (mevrouw Laura Terruzzi), psychologie (mevrouw Camille Lilot), bariatrische chirurgie (Dr. Anne-Catherine Dandrifosse), interne geneeskunde met het oog op obesitas en bijbehorende ziekten (Dr. Célestine Mbuyamba) en klinische voeding (Dr. Alexandra Collard). Patiënten worden gedurende hun hele traject begeleid door de coördinator van het Obesitascentrum, mevr. Fabienne Lucas, die ook aanwezig is tijdens de consultaties. De behandeling van overgewicht en obesitas is gericht op het bereiken van significant en duurzaam gewichtsverlies, het verminderen van de comorbiditeit en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Postoperatieve verwikkelingen
Maar veranderingen in het spijsverteringsstelsel kunnen leiden tot potentieel ernstige postoperatieve en voedingscomplicaties, met name hematologische (anemie), musculoskeletale (osteoporose, verlies van spiermassa) en neurologische verwikkelingen (neuropathie, Gayet-Wernicke-encefalopathie, vooral bij ernstig braken) en ook ondervoeding. Tekorten aan ijzer, vitamine D-calcium en vitamine B12 komen het meest voor.

Regelmatige follow-up
Het succes van de chirurgische ingreep hangt af van de regelmaat van de follow-up en de therapietrouw van de patiënt wat  micronutriëntensuppletie en de gedragsveranderingen betreft (lichamelijke activiteit en voeding). Rekening houden met de psychologische dimensie is essentieel, omwille van  het risico op angst-depressie en de transfer van verslaving (suiker, tabak, alcohol). Deze uitdagingen rechtvaardigen een klinische en biologische follow-up en levenslange begeleiding.

Partnership met de huisarts
Een ‘gezamenlijke’ behandeling, gebaseerd op een partnership tussen het medisch-chirurgisch team en de huisarts, maakt het mogelijk om de kwaliteit van de follow-up te optimaliseren, waarbij de geïnformeerde en geresponsabiliseerde patiënt centraal staat. Er wordt nauw samengewerkt met het multidisciplinair team om de huisarts te begeleiden in zijn follow-up opdracht.