Roken: een dagelijks gevecht

De ziekenhuizen van de Chirec-groep waren actief op de  Werelddag zonder tabak op 31 mei, maar elke dag telt om mensen die roken af te helpen van hun hoogst ongezonde gewoonte. Wij spraken met dr. Christophe Compère (Delta Ziekenhuis) en dr. Emmanuelle Watelet (Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis).

Het tabaksconsult, aldus de twee specialisten, is op meer dan één manier bijzonder nuttig. Enerzijds maakt het een holistische benadering van het rookprobleem mogelijk en anderzijds kan de patiënt worden doorverwezen naar een of andere gespecialiseerde dienst voor de behandeling van een specifieke pathologie die tijdens de raadpleging aan het licht komt. “In ieder geval moet elke stigmatisering van rokers worden vermeden. In een maatschappij die hen meer en meer schuldgevoelens geeft, is het moeilijk leven. Zodra patiënten-rokers het gevoel hebben dat wij hun nood begrijpen, want de meesten van hen hebben al vele malen geprobeerd te stoppen met roken, zetten we al een stap gezet in de goede richting”, benadrukt dr. Emmanuelle Watelet.

Wat de synergie met huisartsen betreft, is het volgens de twee experts nuttig te zorgen voor een grotere onderlinge informatiestroom en een gezamenlijke opleiding. “Dit is des te belangrijker na de pandemie  die we hebben meegemaakt, aangezien veel mensen zijn begonnen of opnieuw zijn gaan roken op het moment van de lockdowns”,  zegt dr. Christophe Compère. “Wij sturen altijd verslagen naar de behandelende artsen van de patiënten die wij zien”, benadrukt Emmanuelle Watelet.

 

Samen!
Dit onderstreept het belang van een multidisciplinaire aanpak, zoals die bij  een tabaksconsult kan worden geboden. “Vandaag beschikken we over een groot aantal tools om mensen te helpen te stoppen met roken en het gebruik ervan moet geïndividualiseerd worden”, aldus dr. Compère. “We hebben het niet alleen over pleisters en geneesmiddelen, maar ook over hypnose en andere minder conventionele behandelingen.”  Bovendien wordt het tabaksconsult terugbetaald, dus kost het de patiënt niet veel geld.

Follow-up is ook zeer belangrijk, of deze nu door de huisarts of door de tabakoloog wordt uitgevoerd. “Zonder enige follow-up, is het uitvalpercentage zeer hoog. Tabakstop, waarvan het telefoonnummer op alle pakjes sigaretten staat, is er om dezelfde reden”, aldus Christophe Compère. Volgens Emmanuelle Watelet “mogen we niet aarzelen om patiënten door te verwijzen voor een tabaksconsult. In eerste instantie gaat het erom hen bewust te maken en hen te helpen met roken te stoppen zonder stigmatisering of veroordeling. De rol van de huisarts is zeer belangrijk in dit proces en bij de follow-up van de patiënt.”

De afdelingen longziekten van de Chirec-ziekenhuizen ontvangen patiënten voor diverse onderzoeken en behandelingen van aandoeningen van het ademhalingsstelsel. Er zijn verschillende specialisten voor multidisciplinaire zorg: allergologen, tabaksspecialisten, specialisten in slaapstoornissen, enz. Het doel is op één en dezelfde plaats volledige zorg te bieden voor thoracale en cardiovasculaire pathologie.

> Klik hier om de CHIREC-specialisten te ontdekken