Chirec neemt deel aan het ‘Greening the Brussels Healthcare Sector’-project

Samen met zes andere Brusselse ziekenhuizen wil de Chirec-ziekenhuisgroep fors investeren in MVO en in de circulaire economie. Daarom neemt de ziekenhuisgroep deel aan het ‘Greening the Brussels Healthcare Sector’-project.

Ziekenhuizen ondergaan een ingrijpende ecologische en maatschappelijke transformatie. Om deze cruciale uitdagingen aan te gaan, krijgen ze steun. Onlangs sloot de Chirec-ziekenhuisgroep zich aan bij het project ‘Greening the Brussels Healthcare Sector’, samen met andere Brusselse ziekenhuizen. Het is een samenwerking tussen de  programma’s Circular Healthcare en Climate-smart Healthcare van HCWH.  HCWH of Health Care Without Harm Europe is een netwerk van een duizendtal ziekenhuizen, leaders in de gezondheidszorg en zorgprofessionals met leden in heel Europa en partners wereldwijd dat ijvert voor duurzame zorg door sensibilisatie en het delen van ervaringen. Het project heeft tot doel de kennis en capaciteit van gezondheidswerkers over thema’s als klimaatverandering, circulaire economie en duurzame voeding te versterken en om met zes proefziekenhuizen samen te werken om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van actieplannen voor duurzame ontwikkeling. Voor Lauriane Tribel , MVO-projectmanager, is deze verschuiving van fundamenteel belang: “We werden benaderd door Health Care Without Harm Europe dat een proefproject startte voor ziekenhuizen in Brussel. We waren net begonnen met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en dit project was een perfecte gelegenheid om aan de milieupijler te werken.”

Het personeel opleiden
Lauriane Tribel benadrukt dat het project verdeeld  is in twee assen. “De eerste is gericht op het medisch ziekenhuispersoneel. Er zullen onlinetrainingen worden aangeboden over de circulaire economie in de gezondheidszorg, over het verminderen van gebruik van plastic en over patiëntenvoorlichting. Maar er zal ook ‘live’ opleiding zijn voor technisch en administratief personeel inzake het verminderen van het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik, het terugdringen van broeikasgassen, enz. Deze zullen gericht zijn op een breed scala van ziekenhuispersoneel en beschikbaar zijn in het Nederlands en het Frans.”

“Daarnaast zal er een ondersteunende component zijn met technische workshops waar Health Care Without Harm ons zal helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over verschillende onderwerpen (uitstoot van broeikasgassen, afval en plastic aankopen, voedselverspilling, … ) om acties te implementeren die onze milieu- en klimaatvoetafdruk verminderen. Er zal ook sensibilisering zijn over het gebruik van chemische stoffen en medische hulpmiddelen die toxische producten bevatten… ”

Al deze acties zullen een permanente follow-up vereisen, zoals dr. Dragos Ifrim, anesthesist  in het Chirec Braine l’Alleud-Waterloo ziekenhuis zegt: “Dankzij de middelen die door HCWH ter beschikking worden gesteld, zullen wij duurzame doelstellingen kunnen verwezenlijken op verschillende gebieden, zoals het gebouw, de aankopen, het afval, het vervoer van patiënten en personeel en de voeding. De vorderingen zullen gedurende het hele proces worden gemeten en gedeeld.”

Hij steekt niet onder stoelen of banken dat dit proces zal tot veranderingen in de gewoonten binnen het ziekenhuis zal leiden en enkele jaren in beslag zal nemen. Deze werkzaamheden zullen gevolgen hebben op alle niveaus van de instelling: “Alle diensten zullen hun werkzaamheden moeten aanpassen. Zowel de steun van het personeel als de beslissingsbevoegdheid zullen bij deze verandering van cruciaal belang zijn. Deze aanpak zal ook personeel aantrekken dat meer zin aan zijn werk wil geven”, aldus dr. Dragos Ifrim.

Het financiële aspect mag niet over het hoofd worden gezien: “Op korte termijn zal dit zeker kosten met zich meebrengen, maar op lange termijn zullen de baten groter zijn dan de kosten van ongeplande crises. De energiecrisis, de sociale crisis en de milieucrisis die we nu al zien, bijvoorbeeld met de Covid-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de overstromingen van 2021, zullen een impact hebben waarop we nu beter anticiperen om een gezond en duurzaam bedrijf te verzekeren”, aldus dr. Dragos Ifrim. 

Zes ziekenhuizen
De samenwerking tussen de Brusselse ziekenhuizen (Universitair Ziekenhuis Brugmann, UMC Sint-Pieter, Cliniques de l’Europe, Cliniques universitaires Saint-Luc, Universitair Ziekenhuis Brussel) verloopt in alle sereniteit. “We zitten allemaal op dezelfde golflengte. Er is geen sprake van concurrentie, maar van uitwisseling van goede praktijken. Het milieu is een onderwerp dat mensen moet samenbrengen, zonder concurrentie, voor een duurzame toekomst voor de planeet”, zo besluit Lauriane Tribel.