Opstart van de Geïntegreerde Kliniek voor Voeding in het Delta Ziekenhuis: de mens op de eerste plaats

Het Delta Ziekenhuis startte een Geïntegreerde Kliniek voor Voeding op met een multidisciplinair team voor volwassenen die hun eetgewoonten willen aanpakken en voor elke patiënt die, omwille van een pathologie, zijn voeding moet aanpassen. Tekst en uitleg van dr. Anne-Catherine Dandrifosse, obesitaschirurg in het Delta Ziekenhuis en hoofd van de Kliniek.

“De ervaring met obesitaschirurgie leert ons dat het om een patiënt te helpen niet voldoende is om hem te zeggen hoe hij moet eten of hoe hij moet bewegen. Nu er geneesmiddelen op de markt komen die effectief ingrijpen op de fysiologie van honger, wordt dit idee steeds meer geaccepteerd”, zegt dr. Dandrifosse. “Met de oprichting van de Kliniek normaliseren we het feit dat we niet alleen voor patiënten in de peri-operatieve periode zorgen, maar dat we hen kunnen helpen vanaf de preventie tot en met de follow-up van hun gewichtsproblemen op lange termijn, al dan niet als onderdeel van een bariatrische ingreep.”

Op zoek naar een evenwicht
“De grens tussen iemand die gezond is en iemand die een probleem heeft met zijn voeding is niet rigide. Daarom hebben we goed nagedacht over de naam van onze Kliniek” aldus dr. Dandrifosse. “We hebben het woord ‘gewicht’ geschrapt, omdat het doel niet is om een bepaald lichaamsgewicht na te streven, maar om de juiste voedingsbalans te vinden, rekening houdend met de medische, sociale, sociaaleconomische en psychologische situatie van de patiënt en afhankelijk van zijn motivaties en doelen.”

“Sommige mensen hebben een normaal lichaamsgewicht, maar ontwikkelen eetstoornissen om hun ‘normaal’ gewicht te behouden. Het is onze taak om patiënten te helpen een balans te vinden op basis van drie principes: een goede levenskwaliteit, zelfvertrouwen en een zo optimaal mogelijke levensverwachting. Ons doel is om de mens weer centraal te stellen omdat onze patiënten helaas vaak gestigmatiseerd worden.”

Multidisciplinaire zorg
Er zijn heel wat disciplines betrokken bij wat er in de Kliniek wordt gedaan. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met een aantal internisten, cardiologen voor cardiovasculaire aandoeningen, gastro-enterologen voor leveraandoeningen, longartsen, enzovoort.

“Al deze specialisten willen patiënten helpen om hun levensstijl te verbeteren. Zij zijn vaak degenen die patiënten naar ons doorverwijzen en we werken nauw samen. Maar huisartsen kunnen hun patiënten natuurlijk ook naar ons sturen”, aldus dr. Dandrifosse.

Versterkte samenwerking met huisartsen
Hoe werkt de Kliniek concreet? “De eerste afspraak is met een van de artsen van de Kliniek (een voedingsdeskundige of chirurg in het geval van bariatrische chirurgie). De arts die de patiënt ontvangt, stelt een eerste onderzoeksplan op. Het eerste consult wordt gevolgd door een multidisciplinaire raadpleging waarvoor de huisarts van de patiënt via een webex-link wordt uitgenodigd. Na dit overleg stellen we een behandeltraject op maat van de patiënt op”, zegt Anne-Catherine Dandrifossse.  “Afhankelijk van het probleem wordt de patiënt bijvoorbeeld doorverwezen naar een voedingsdeskundige, diëtist, psycholoog of sportfysiotherapeut.”

“Na de eerste consultatie wordt de patiënt ook uitgenodigd om naar de huisarts te gaan met een brief waarin we onze contactgegevens vermelden en de mogelijkheid om deel te nemen aan het multidisciplinair overleg. Er wordt dus alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat huisartsen belangrijke partners zijn in de zorg voor hun patiënten”, zo besluit dr. Dandrifosse.