Delta ziekenhuis: opnieuw ‘babyvriendelijk’ en ‘moedervriendelijk’

Het Deltaziekenhuis kreeg het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)-label  in 2006*,  een label dat opnieuw bevestigd werd. Het is een initiatief van de WHO en Unicef om ervoor te zorgen dat elke baby en ook de moeders de beste kansen krijgen op het gebied van gezondheid en welzijn. Het label heeft niet alleen een baby friendly luik, maar ook een  mother friendly luik. Om de vier jaar vindt een herevaluatie plaats en het Delta Ziekenuis kan er prat op gaan dat het opnieuw aan de vereiste criteria voor de toekenning van het label voldoet.

“We blijven dit initiatief, dat niet alleen bedoeld is voor ontwikkelingslanden, steunen”, zegt dr. Dominique Grossman, neonatoloog en hoofd van de Moeder en Kind Afdeling. “We zien dagelijks dat het  BFHI de totale zorg voor zowel kinderen als ouders verbetert, of de moeder nu borstvoeding geeft of niet”.

Een label met gevolgen
Dr. Grossman en Jacqueline Orban, hoofdverloskundige van de moeder- en kindafdeling, werken al jaren op de Delta kraamafdeling en hebben de praktijken positief zien evolueren, mede dankzij het BFHI-label. Een belangrijk voorbeeld is huid-op-huidzorg.

“Huid-op-huidzorg was echt een fundamentele verandering voor ons”, zegt Dr. Grossman. “Vandaag bieden we het standaard aan, wat het welzijn van zowel baby’s als ouders (zowel mama als papa) verbetert. We doen het bij vaginale bevallingen, maar ook bij keizersneden. En we gaan zelfs nog een stap verder: we verzorgen premature baby’s bij de geboorte aan de kant van de moeder: we stellen de perfusie en ademhalingsondersteuning in. De baby wordt ‘op’ de moeder overgebracht naar het neonatale intensive care centrum.”

Dagelijkse praktijken altijd evalueren
“Het initiatief stelt ons ook in staat om onze dagelijkse praktijk te heroverwegen”, zegt Jacqueline Orban. “Tijdens de vergaderingen van het BFHI-comité stellen we onszelf altijd in vraag, zodat we ons voortdurend kunnen verbeteren. Bovendien is de vierjaarlijkse evaluatie een soort wake-up call die ons in staat stelt om elke keer weer een stapje verder te gaan.”

Een voorbeeld: dit jaar had de kraamafdeling van het Delta Ziekenhuis posters en een video gemaakt over huid-op-huidzorg en een “Kangoeroe- thon” georganiseerd. “Dit evenement duurde een week waarin we huid-op-huidzorg zoveel mogelijk probeerden aan te moedigen, zowel op de kraamafdeling als op de dienst neonatologie. In één week hadden we meer dan duizend uur huid-op-huidcontact”, vertelt de verloskundige.

* https://www.chirecpro.be/nl/non-classe-nl/cavell-verkrijgt-het-label-babyvriendelijk-ziekenhuis

Mother friendly’
“Het ‘moedervriendelijke’ aspect van het label houdt in dat moeders tijdens de bevalling naast de vader begeleid worden door de persoon van hun keuze. Ze mogen iets eten en drinken tijdens de bevalling, terwijl dit vroeger ondenkbaar was als moeders een algemene narcose moesten ondergaan. De moeders kunnen kiezen in welke houding ze willen bevallen en ze kunnen naast de ruggenprik ook andere pijnbestrijdingsmiddelen kiezen. Dit alles maakt van de patiënt een echte partner bij de bevalling, wat in lijn is met ons beleid”, zegt dr. Grossman.

Goed voor de gezondheid van moeders en baby’s
Na al die jaren werken aan het label, zijn dr. Grossman en Jacqueline Orban het er unaniem over eens dat het de zorg en ondersteuning van moeders en baby’s verbetert: het verbetert de borstvoeding, waarvan de voordelen duidelijk zijn en het verhoogt het percentage gevallen van exclusieve borstvoeding bij het verlaten van de kraamkliniek en op de langere termijn. Tot slot worden praktijken zoals huid-op-huidzorg nu erkend als bevorderlijk voor het welzijn van kinderen en ouders, zelfs in het geval van kinderen van moeders die geen borstvoeding geven, en zijn ze ook een echte aanwinst voor de gezondheid van premature baby’s.