Nieuwe panden voor oogheelkunde in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

De afdeling Oogheelkunde van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis verhuisde in november naar nieuwe faciliteiten. De consultatieruimtes werden volledig heringericht om patiënten een zo goed mogelijk onthaal te bieden en de zorg binnen de dienst te optimaliseren.

“De raadpleging is gebaseerd op een wachtkamer omringd door vijf kantoren, één kantoor voor de orthoptisten, een grote ruimte voor technische procedures, een laserruimte en een ruimte voor kleine chirurgie en intravitreale injecties. Er heerst een warme en aangename sfeer dankzij het alom aanwezige licht”, zegt Dr. Xavier Janssens, oogarts in het Sint-Anne Sint-Remi Ziekenhuis.

De oogheelkundige dienst in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis telt elf oogartsen, vijf orthoptisten en een team dynamische secretaresses die luisteren naar de behoeften van de patiënten. Net als in de andere Chirec-sites beschikken we over een volledig assortiment ultramoderne apparatuur, waarmee we alle medische en chirurgische oogheelkundige pathologie kunnen behandelen:

  • Cataract en chirurgie van het voorste segment
  • Medisch en chirurgisch glaucoom
  • Pediatrische oogheelkunde
  • Oculaire immuunziekten
  • Pathologie van de oogkas
  • Medische en chirurgische netvliesaandoeningen

We hebben van de verhuis gebruik gemaakt om de automatisering van de afdeling te herzien en de integratie van technische onderzoeken in het geautomatiseerde medische dossier van patiënten te verbeteren.

“Ik ben ervan overtuigd dat we met ons nieuwe consultatieplatform de kwaliteit van de zorg voor al onze patiënten nog verder kunnen verbeteren. Denk maar aan de uitspraak van de Franse schrijver Paul Claudel: “Er zijn ogen die licht opvangen en ogen die licht geven.”

Dr. Xavier Janssens, diensthoofd Oogheelkunde, Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis