Item1Video

Medische beeldvorming: welke soorten onderzoeken kunnen in het Chirec worden uitgevoerd? (Video)

De dienst medische beeldvorming is een belangrijke afdeling in een ziekenhuis. Het Chirec kan trots zijn op de geavanceerde apparatuur en het breed scala van mogelijke onderzoeken. Aldus dr. Antoine Nasr, afdelingshoofd in Cavell. 1. Over welke apparatuur beschikt het Chirec op vlak van medische beeldvorming? 2. Chirec is geen academisch ziekenhuis, welke soorten tests Lees verder

prostateC

Prostaatkanker: het Chirec innoveert met een originele radiotherapeutische benadering

De prostaatkanker is de meest voorkomende kanker (bij mannen) en kan de levenskwaliteit op lange termijn beïnvloeden. Radiotherapie wordt zeer vaak gebruikt bij de behandeling, hetzij uitsluitend (brachytherapie (BT) van Iode125-implantaat of uitwendige radiotherapie (External beam radiation therapy, EBRT)), of bijkomend na een operatie, of als ondersteunende zorg. Therapeutische vorderingen hebben sterk de mortaliteit verlaagd, Lees verder

sekharaBW

Neuropediatrie: een bloeiende discipline in het CHIREC-netwerk

Naast de traditionele neurologische activiteiten, omvat de meerderheid van de pediatrische neurologische consultaties ook de rol van de diagnostische eenheid en de behandeling van leerproblemen. Chirec Pro had een ontmoeting met dr. Tayeb Sekhara, neuropediater, die uitlegt wat van een raadpleging bij de dienst neuropediatrie kan worden verwacht. Eerst en vooral, wat is een neuropediater? Lees verder

Artrose, chondropathieën, osteochondritis: de nieuwe cellulaire behandelingen

Nieuwe behandelingen op basis van de werkzaamheid en eigenschappen van autologe mesenchymale stamcellen (MSC) enerzijds, en groeifactoren uitgaande van bloedderivaten, zoals bloedplaatjes (PRP = Platelet Rich Plasma) anderzijds hebben hun plaats in de behandeling van degeneratieve kraakbeenschade (artrose, posttraumatische chondropathieën of osteochondritis). Het kraakbeen is een niet geïnnerveerd en avasculair weefsel aanwezig in de gewrichten. Lees verder

autorijden

Alzheimer en autorijden: hoe de patiënt beoordelen?

Sinds enkele jaren, op initiatief van de Belgische Vereniging voor Geriatrie, wordt een samenwerking georganiseerd tussen enkele geriatrische teams en Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA), bestaande uit een multidisciplinair team van artsen, psychologen en autorijdeskundigen. Het CARA evalueert de voorwaarden en beperkingen van de rijgeschiktheid. Het doel van deze samenwerking is niet om te Lees verder