Klinisch onderzoek in de Chirec-ziekenhuisgroep: de impact op eerstelijnsartsen

Professor Elie Cogan, professor emeritus interne geneeskunde en consulent interne geneeskunde in het Delta Ziekenhuis, werd in april aangesteld als coördinator klinisch onderzoek in de Chirec-ziekenhuisgroep. Hij vertelt hoe klinisch onderzoek een integraal onderdeel is van kwaliteitszorg, wat klinisch onderzoek inhoudt en wat het betekent voor eerstelijns artsen.

De impact van klinisch onderzoek in ziekenhuizen
De kwaliteit van de zorg is direct gekoppeld aan onderwijs aan het bed van de patiënt en klinisch onderzoek; drie essentiële elementen.

De gemene deler van deze onderlinge afhankelijkheid is een rigoureuze aanpak en nauwlettende monitoring van de patiënt, in het bijzonder diagnostische scherpte en toegang tot de meest up-to-date behandelingen. Monitoring houdt ook in dat er nauwlettend wordt toegezien op het optreden van bijwerkingen, vooral wanneer de patiënt deelneemt aan een klinische trial.

Het gaat allemaal om het bevorderen van een zorgcultuur, waarbij de patiënt centraal staat bij alles wat we doen.

Klinisch onderwijs is een essentiële theoretische aanvulling die vereist dat artsen hun kennis op een hoog peil houden.

Klinisch onderzoek in de Chirec-ziekenhuisgroep
Er wordt veel klinisch onderzoek gedaan in de oncologie, vooral dankzij het dynamisme van professor Thierry Velu. In de oncologie, meer nog dan in andere specialismen, kan toegang tot nieuwe moleculen alleen verkregen worden via klinische studies. Dit betekent dat patiënten kunnen ‘profiteren’ van de meest innovatieve behandelingen. Het gaat hierbij meestal om protocollen in meerdere centra onder streng toezicht van ethische commissies.

Maar klinisch onderzoek is niet beperkt tot de oncologie. Veel van onze projecten hebben betrekking op een breed scala aan medische en chirurgische disciplines en worden ondersteund door de Care Foundation, het onderzoeksfonds van de Chirec-ziekenhuisgroep.

Naast het verkrijgen van toegang tot innovatieve moleculen, is het ook belangrijk om nieuwe diagnostische hulpmiddelen te kunnen evalueren en zelfs klinisch bewijs te publiceren. Dit is ook een manier om belangstelling voor klinische reflectie te tonen.

Als je het woord CHIREC invoert in de PubMed-database, zie je een aanzienlijke toename van het aantal publicaties in de afgelopen jaren – meer dan 65 artikelen sinds 2022 met iemand van de Chirec-ziekenhuisgroep als coauteur.

Wat betekent dit voor de huisarts?
Het is essentieel dat de huisarts betrokken is bij de ondersteuning van de patiënt, zelfs voordat hij deelneemt aan een klinische studie. De huisarts moet in een zeer vroeg stadium bij het proces worden betrokken, namelijk wanneer een studieprotocol aan de patiënt wordt aangeboden.

De behandelende arts moet op de hoogte worden gebracht van het voorgestelde protocol, zodat hij niet alleen zijn patiënt maar ook de specialist die verantwoordelijk is voor de studie van extra informatie kan voorzien.

Een tweede aspect dat Prof. Cogan in het kader van zijn missie zou willen ontwikkelen, is het opzetten van een platform waarop huisartsen informatie kunnen vinden over de protocollen die in de Chirec-ziekenhuisgroep worden uitgevoerd.