Wat met andere infecties dan covid-19?

Het is een terechte vraag in deze pandemietijd. Griep mag niet uit het oog verloren worden, net zoals infecties met het respiratoir syncytieel virus (RSV) of bronchiolitis bijvoorbeeld. Chirec Pro sprak met de dokters Christophe Compère en Muriel Van Vaerenbergh, van respectievelijk de dienst pneumologie in het Delta Ziekenhuis en de dienst Pediatrie in het Ziekenhuis Braine l’Alleud-Waterloo.

De seizoensgriep piekt meestal aan het begin van het jaar. Dit jaar tonen de curven van Sciensano aan dat we de epidemiedrempel nog niet hebben bereikt. Daar zijn vermoedelijk verschillende verklaringen voor. Dr. Compère ziet één grote verklaring. “Het is duidelijk dat fysieke afstandsmaatregelen, het verminderen van het aantal contacten en het dragen van maskers de belangrijkste redenen zijn waarom griepvirussen dit jaar weinig infecties hebben veroorzaakt. In het Delta Ziekenhuis hebben we geen enkel geval van griep gezien.

Je zou dan kunnen denken dat laboratoria door SARS-CoV-2 minder aandacht hadden voor griep. Maar de referentielaboratoria kregen evenveel stalen voor covid-19 als voor influenza. De  resultaten zijn duidelijk, er werden maar een paar influenzavirussen ontdekt. Onze aandacht voor griep is net zo groot als in andere jaren”, zegt dr. Christophe Compère.

Meer vaccins?
Je zou kunnen denken dat er meer gevaccineerd werd tegen griep. “Het is waar dat het aantal door België bestelde doses dit jaar iets hoger was omdat men zich verwachtte aan een toegenomen vraag als gevolg van de covid-19-pandemie. Maar er was geen exponentiële toename van de griepvaccinatie. We moeten overigens de vaccinatiegraad verbeteren, zowel bij risicogroepen als bij gezondheidswerkers”, aldus de longarts. “De maatregelen die  genomen werden om de overdracht van covid-19 te voorkomen, zouden de komende jaren een les moeten zijn om de incidentie van andere aandoeningen van de luchtwegen te verminderen.”

En kinderen?
Wat infecties bij kinderen betreft, zijn de bevindingen dezelfde. “Tussen oktober 2020 en begin maart 2021 hebben we geen bronchiolitis of gastro-enteritis meer gezien op onze kinderafdeling. Maar het aantal urineweginfecties nam niet af”, zegt dr. Muriel Van Varenbergh, kinderarts in het ziekenhuis Braine-Alleud. “De belangrijkste reden is de vermindering van het aantal contacten tussen kinderen op school of in crèches en een betere hygiëne. Dat bleek al eerder het geval te zijn in Australië. Maar na de lockdown  zagen ze een heel significante toename van het aantal gevallen van RSV-infecties, meer dan in andere jaren. Dit is in feite wat we de komende maanden, en zelfs het komende jaar, moeten vrezen bij kinderen van 0 tot 2 jaar die hun immuniteit niet hebben kunnen opbouwen. Sinds begin maart zien we al een toename van het aantal gevallen op onze afdeling, zowel voor bronchiolitis als voor gastro-enteritis.” Dr. Muriel Van Varenbergh raadt dan ook aan om alert te blijven voor infecties die kunnen optreden bij jonge kinderen, ook bij mooi weer.

> Meer info over de afdeling pneumologie en pediatrie

> Terug naar de nieuwsbrief