ISA: een valdetector in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

Op de geriatrische afdeling van Sint-Anna Sint-Remi werd een systeem voor valdetectie en -preventie geïnstalleerd.  Een ideale oplossing om de veiligheid van de patiënten te verbeteren en het werk van het verplegend personeel te vergemakkelijken.

“Ik herinner me dat, toen dit systeem aan ons werd voorgesteld, “tegenzin” het eerste woord was dat in mijn gedachten kwam”, zegt medewerker Samuel Muhayimana van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis (SARZ). “Maar het departement twijfelt net als ik op geen enkel moment aan de doeltreffendheid en de nauwkeurigheid van dit systeem.”  3D sensoren worden geïnstalleerd in de kamers en in combinatie met algoritmen voor het volgen van bewegingen maken die snellere en doeltreffendere actie bij een val mogelijk.

ISA (Intelligent Sensing for Ageing) is autonoom en niet schadelijk voor de privacy en werd ontwikkeld door MintT, een Belgische startup. De tool heeft de nodige intelligentie aan boord om de tijd die op de vloer wordt doorgebracht te verminderen, terwijl de kwaliteit van valpreventie en -beheer wordt verbeterd.

Hoe werkt het?
ISA detecteert vallen en onverwacht opstaan. Het verplegend personeel wordt automatisch gealarmeerd en kan meteen ingrijpen. Ze kunnen de omstandigheden van de val inschatten door de opnamen van twee minuten voor en tot twee minuten na de val te analyseren, en de zorg aan te passen.

Het  systeem respecteert de in Europa geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming nauwgezet.  De gemaakte beelden worden geanonimiseerd door vlakke kleuren en kunnen alleen door het verplegend personeel worden gebruikt. Alleen de informatie die nodig is voor het valregister wordt bewaard, maar zal nooit voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Kwaliteit en veiligheid zijn de sleutelwoorden van het systeem.  “We zijn beter geïnformeerd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en in een vroeg stadium in te grijpen. Bovendien wordt het aantal valpartijen verminderd en worden de gevolgen ervan beter behandeld”, zegt Samuel Muhayimana. “We kunnen dit systeem niet meer missen!”, zo besluit hij.

ISA is nog niet geïnstalleerd op de andere sites van Chirec, maar dat is alleen een kwestie van tijd…

Om meer te weten over de dienst geriatrie van Chirec, klik hier.