Pediatrie: nieuw in de Chirec-ziekenhuisgroep

Onlangs werden twee nieuwe diensthoofden benoemd op de pediatrische afdelingen van de Chirec-ziekenhuisgroep: dr. Emmanuel Lenga  in het Braine l’Alleud-Waterloo ziekenhuis en dr Wassim El Bitar in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis. Dit was een gelegenheid om een kijkje te nemen op de ziekenhuissites en stil te staan bij het brede aanbod.

Het Braine l’Alleud-Waterloo ziekenhuis
De kinderafdeling van dit ziekenhuis heeft 15 erkende bedden. “We nemen kinderen en adolescenten op van wie de aandoening of pathologie een medische of chirurgische behandeling in het ziekenhuis rechtvaardigt. Onze klinieken Allergo’Kids en Nutri’kids vervolledigen deze dienst. Tot slot voeren we polysomnografie uit, afhankelijk van de indicatie”, zegt dr. Emmanuel Lenga, het nieuwe diensthoofd. “We verwelkomen ook premature pasgeborenen vanaf 34 weken zwangerschap en volgen hen net zo goed als alle andere voldragen pasgeborenen – dat is onze missie op de kraamafdeling en in ons neonataal centrum met vier N*-bedden.”

De pediatrische diensten omvatten ook poliklinische zorg. Het pediatrische team biedt op werkdagen ’s ochtends inloopspreekuren, ’s middags spreekuren op afspraak en biedt ook 24 uur per dag pediatrische spoedzorg, elke dag van het jaar. “Gespecialiseerde consulten, zoals kindercardiologie, nefrologie, pneumo-allergologie en gastro-enterologie, behoren ook tot onze sterke punten”, aldus dr. Lenga.

Nieuw
Er zijn twee innovaties:

  • Hervatting van de zorg voor psychologische stoornissen bij adolescenten, dankzij het liaisonteam van het psychiatrisch ziekenhuis ‘Le Domaine’.
  • In de nabije toekomst verhuist de kraamafdeling naar een nieuw gebouw om de ergonomie en het comfort voor moeders en hun baby’s te verbeteren.

Projecten

  • Er wordt nagedacht over een betere verdeling van de open spreekuren.
  • Er wordt werk gemaakt van het BFHI-label

(Baby Friendly Hospital Initiative}.

Boodschap voor huisartsen
“Kinderartsen en huisartsen in Waals-Brabant meer betrekken bij onze verschillende activiteiten om de samenwerking te verbeteren, dat is en blijft een van onze prioriteiten”, zo besluit het diensthoofd.

In het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis
“Er is een nieuw team van kinderartsen samengesteld. Op dit moment hebben we zes fulltime kinderartsen, een neonatoloog en tijdelijke kinderartsen. Ons team omvat ook de volgende sub-specialismen: kindergastro-enterologie, kindercardiologie, kinderneurologie, kinderlongziekten/allergie en kindergynaecologie. Onlangs zijn we gestart met een pediatrische inloopkliniek van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur”, zegt dr. Wassim El Bitar, het nieuwe afdelingshoofd. “We moeten ook vermelden dat er nieuwe medische protocollen worden herzien en ontwikkeld (pediatrie in noodgevallen, pediatrie op kraamafdelingen en neonatologie), dat de wekelijkse personeelsvergadering elke woensdag wordt gehouden en dat er elke dag een kwartier lang medische onderwerpen worden gepresenteerd door de dienstdoende kinderarts aan de assistenten en verpleegkundigen.”

Project
Momenteel wordt er ook werk gemaakt van een adolescentenkliniek. “De doelstellingen van deze kliniek zijn om banden te smeden met tieners, te luisteren naar hun behoeften en te reageren op hun noden, gaande van primaire tot tertiaire preventie (seksualiteit, verslavingen, geestelijke gezondheid, dermatologie, sportgeneeskunde, enz.) Het eerste thema dat momenteel wordt voorbereid, is obesitas”, vertelt dr. El Bitar.

Symposium voor huisartsen en kinderartsen
Op zaterdag 20 april heeft een symposiums plaats in het Sint-Anna Sint-Remi ziekenhuis. Topics uit de kindergeneeskunde, de neonatologie, de pediatrische NKO, urologie, dermatologie, algemene chirurgie en medische ethiek komen er aan bod.  

In het Delta Ziekenhuis
“We hebben een team van 14 kinderartsen, plus zes externe kinderartsen die ons helpen met wachtdiensten en spoedconsulten. Er is ook een dispensarium met drie kinderverpleegkundigen opgezet om de spoedeisende hulp te ontlasten van semi-spoedeisende of niet-spoedeisende situaties. Deze verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het verlenen van kleine zorg, het verwisselen van verbanden, het nemen van bloedmonsters, enzovoort, terwijl ze de kinderen afleiding bieden (spelletjes, tekenfilms, muziek) en zelfs MEOPA (lachgas) gebruiken wanneer dat aangewezen is. Dit aspect van pijnpreventie bij kinderen is een zorg voor het hele team, zowel verpleegkundig als medisch, op alle afdelingen van de dienst, van de verloskamer tot de spoed, maar ook bij consulten en klinische behandelingen”, zegt dr. Philippe Cuvelier, hoofd van de afdeling.

“Onze ziekenhuisactiviteit omvat alle pediatrische gebieden die geen intensieve zorg of zware behandeling vereisen, zoals oncologie. Er is ook een psycholoog verbonden aan de kinderafdeling om zowel de kinderen als het personeel te helpen in wat soms erg moeilijke situaties kunnen zijn. Voor dagopnames, voornamelijk chirurgisch (KNO, urologie, oogheelkunde), werken we met kinderanesthesisten, met pre-operatieve vergaderingen op woensdagmiddag, zodat ouders hun kind kunnen begeleiden naar de operatiekamer – er is ook een verkoeverkamer speciaal voor pediatrische patiënten”, aldus de kinderarts.

“Op de kraamafdeling wordt uiteraard dezelfde zorg en aandacht aan kinderen en hun ouders besteed (“Baby-Friendly Hospital”) in samenwerking met de neonatologen die verantwoordelijk zijn voor de neonatale intensieve en semi-intensieve zorg. Wat consultaties betreft, zijn er naast de genoemde consultaties van de kinderartsen in het team, gespecialiseerde consultaties (pneumologie-allergologie, cardiologie, gastro-enterologie – inclusief technische procedures zoals endoscopieën, ph-metrie en impedancemetrie – nefrologie, reumatologie, dermatologie, slaapstoornissen, kinderchirurgie, voeding”, aldus dr. Cuvelier.

Projecten
Twee projecten zijn in volle ontwikkeling:

  • Het Nutri’Kids-team, ontwikkeld door dr. Olive en bijgestaan door dr. Quiros, heeft een kliniek voor kindergewicht en voeding opgestart in het Delta Ziekenhuis. Alle kinderen die in het kinderziekenhuis worden opgenomen, worden systematisch gescreend met het oog op preventie, omdat ondervoeding kan worden beschouwd in de context van zowel een te hoge als een te lage voedselconsumptie. De behandeling is transdisciplinair en wordt georganiseerd met een kinderdiëtist, een logopedist, een geneticus, een KNO-arts, een kindergastro-enteroloog, een Bobath-fysiotherapeut, een psychotherapeut en een kinderpsychiater. Monitoring omvat ook diëtetiek, psychologie en fysiotherapie (hydrotherapie, functionele revalidatie in de sportschool – dit kan op individuele basis of in groepsworkshops (in ontwikkeling).
  • Pediatrische infectiologie, met dr. Sophie Blumental die het team komt versterken als pediatrisch infectioloog. “We kunnen genieten van haar waardevolle advies op het gebied van infectiologie en immuundeficiëntie. Ze verzorgt een infectieziektenrondleiding voor alle klinische gevallen en is dagelijks heel beschikbaar voor complexe situaties waarbij haar advies altijd heel welkom is.”

“Het team kindergeneeskunde staat bekend om zijn expertise en deze nieuwste ontwikkelingen zullen het team alleen maar versterken”, besluit dr Philippe Cuvelier.