Nieuw in het Chirec – Delta Ziekenhuis: Nederlandstalig zorgtraject voor de obesitaspatiënt

Obesitas of zwaarlijvigheid is een ernstige chronische ziekte die gepaard kan gaan met tal van geassociëerde aandoeningen. Volgens cijfers van de WHO heeft meer dan 50% van de Belgische bevolking overgewicht en lijdt 20 tot 25% aan obesitas (BMI > 30 kg/m²). De aandoening vertoont thans duidelijk de kenmerken van een ware epidemie.

De huisarts speelt een bepalende rol in dit verhaal, uiteraard in het preventieve luik, maar ook in de postoperatieve zorg en lange termijnsopvolging.

In het CHIREC – Delta Ziekenhuis is het obesitasbehandelingstraject gecentreerd rond de abdominale heelkunde, waar Prof. Dr. Jacques Himpens het hoofd is van de bariatrische chirurgie.

Een groeiende groep van onze ziekenhuispatiënten is Nederlandstalig. Om deze mensen in hun eigen moedertaal te kunnen benaderen en te behandelen voor obesitas, werd dan ook recent het Nederlandstalig zorgtraject voor de obesitaspatiënt opgestart.

De patiënt zal zonder last van de taalbarrière doorgaans op één dag alle onderzoeken kunnen doorlopen die nodig zijn voor de obesitasoppuntstelling. Hierna zal diens casus worden besproken in een multidisciplinaire “ad hoc” vergadering. Op die manier zal een gepersonaliseerd behandelingspatroon worden bepaald, dat de chirurg zelf aan de patiënt in diens eigen moedertaal zal voorstellen bij gelegenheid van een laatste preoperatieve raadpleging.

Het CHIREC – Delta Ziekenhuis beoogt hiermee het patiëntencomfort nog meer te verbeteren door de taaldrempel weg te werken

Ter illustratie van het project is er nu een specifieke flyer in het Nederlands voorhanden.

Wij zijn alvast opgetogen over deze nieuwe aanpak en kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking met de huisartsen.

Voor al uw vragen en suggesties met betrekking tot dit Nederlands zorgtraject kunt u steeds bij mij terecht via onderstaande contactgegevens.

Prof Dr. Kristel De Vogelaere
Abdominaal en bariatrisch chirurg
Verantwoordelijke voor het Nederlandstalig zorgtraject
info@kristeldevogelaere.be – 0473 88 18 86

‘Voor hun in mij gestelde vertrouwen en voor hun steun bij de opzet van dit project, gaat mijn dank uit naar de directie van CHIREC en het Delta-Ziekenhuis, alsook naar Prof. Dr Jacques Himpens, hoofd van de bariatrische chirurgie.’

Image trajet de soins neerla ndophone patients obèses