Lithiasis: naar een multidisciplinaire aanpak

De behandeling van nierstenen of lithiasis is altijd moeilijk. Omdat de aandoening vaak terug opduikt is de tussenkomst van meerdere medische disciplines vereist. Daarom koos de Chirec-ziekenhuisgroep voor een specifieke structuur, de Kliniek voor de preventie van lithiasis. Tekst en uitleg van Dr. Charlotte Van Noten, hoofd van de dienst Nefrologie en dialyse van de Chirec-ziekenhuisgroep.

Waarom vond u het belangrijk om deze structuur te creëren?
Dr. C. Van Noten: Lithiasis is een aandoening die de laatste jaren steeds vaker voorkomt. De hoofdoorzaak van deze toegenomen frequentie moet worden gezocht bij veranderde eetgewoonten, ook al kunnen metabolische, genetische of milieu-oorzaken niet worden uitgesloten. In geval van een acute crisis zal de patiënt zich vaak op de Spoed aanmelden. Het doel van onze nieuwe kliniek is een multidisciplinaire aanpak die een betere behandeling mogelijk maakt en ook om te werken aan de preventie van niersteencrises door een betere kennis van de metabole problemen.

Wat betekent dit in de praktijk?
Dr. C. Van Noten: Na de niersteencrisis en de symptomatische behandeling van de pijn, evalueert de uroloog of onderzoeken nodig zijn, afhankelijk van het aantal terugkerende aanvallen. Aanvullende tests zijn aangewezen bij patiënten met recidiverende nierkoliek of nierkoliek bij een jonge patiënt of bij associatie met andere ziekten. Anderzijds zal de uroloog dankzij onze structuur binnen een maand na een niersteencrisis verschillende basisonderzoeken kunnen opstarten, zodat de patiënt zo nodig naar een nefroloog kan worden doorverwezen. De nefroloog zal ook een consultatie plannen met een diëtiste van onze afdeling.

De onderzoeken maken een algemene aanpak van de niersteen(en) mogelijk, van diagnose tot behandeling, zonder de preventie van recidieven uit het oog te verliezen. De nefroloog analyseert de onderzoeken om de oorzaak van de nierkoliek te achterhalen. Vaak is een dieet aangewezen en soms een medische behandeling. De diëtiste zorgt voor de opvolging van het dieet.

Wat is de rol van de huisarts in deze context?
Dr. C. Van Noten: de rol van de huisarts is heel belangrijk. In de eerste plaats kan hij de patiënt in geval van een ernstige acute niersteencrisis snel doorverwijzen naar de Spoed. Ten tweede, wat de follow-up van de patiënt betreft: ook al zien wij de patiënt regelmatig voor controle, de huisarts ziet hem vaker zien dan wij. Hij kan dus vragen naar de evolutie van de ziekte en het eventueel opnieuw optreden van pijn. Tenslotte zouden wij graag vaker contact hebben met huisartsen die ook de behandeling kunnen starten dankzij de verschillende formulieren die beschikbaar zijn op de pagina’s van onze website voor de preventie van nierstenen. En we zijn uiteraard ook altijd beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.