Ethiek: prof. Elie Cogan en dr Charles Chatzopoulos klagen wantoestanden in de geneeskunde en de chirurgie aan

Op het 20e Chirec-congres Ethiek, vorige maand stelden professor Elie Cogan, emeritus hoogleraar interne geneeskunde en coördinator van het klinisch onderzoek in de Chirec-ziekenhuisgroep en dr. Charles Chatzopoulos, uroloog en hoofd van de afdeling viscerale geneeskunde in het Chirec Delta Ziekenhuis de wantoestanden in de geneeskunde aan de kaak als gevolg van ongegronde diagnoses. Maar ze wijzen er ook op dat de overgrote meerderheid van de artsen gewetensvolle mensen zijn. Hier volgen enkele belangrijke punten uit hun presentaties.

“Sommige artsen hebben de neiging om ziekten te diagnosticeren op ongegronde basis en patiënten op ongepaste wijze te behandelen”, aldus professor Cogan. Hij noemde een voorbeeld van hypothyreoïdie. “Zonder acht te slaan op de aanbevelingen van alle wetenschappelijke verenigingen, vertrouwen sommige artsen op de urinaire schildklierhormoontests die verkeerd zijn uitgevoerd door een paar laboratoria om een ongegronde hypothese van hypothyreoïdie te bevestigen”.

Bovendien heeft een pseudowetenschappelijke wind die in dit specialisme waait, deze zogenaamde experts ertoe aangezet om lijsten van symptomen op te stellen die verondersteld worden een diagnose mogelijk te maken op basis van klinische gronden alleen.”Helaas zijn deze lijsten niets meer dan compilaties van volkomen aspecifieke symptomen. Het tragische is dat patiënten die ze niet nodig hebben soms behandelingen aangeboden krijgen die dubieus en duur zijn voor de patiënt omdat ze niet vergoed worden door de sociale zekerheid”, zegt prof. Cogan.

“In bepaalde situaties kan het gebrek aan of de ontoereikendheid van duidelijk bewijs of consensus over de beste praktijken ook worden aangehaald als een mogelijke oorzaak van diagnostisch misbruik. Deze situatie zet de deur open voor soms buitensporige praktijken. We moeten ook niet voorbijgaan aan de druk die op ziekenhuisartsen wordt uitgeoefend. Deze druk met betrekking tot productiviteit of efficiëntie kan een impact hebben op hun keuze van diagnostische methoden, ook al zou dit niet het geval mogen zijn.”

Wantoestanden in de chirurgie
Dr. Chatzopoulos noemde vier soorten mogelijk misbruik in de chirurgie.

Ten eerste wees de uroloog op de chirurgische indicaties, zoals blijkt uit de geografische variaties in het gebruik van bepaalde procedures. “De beste manier om deze variabiliteit te beperken is het volgen van specifieke richtlijnen”.

Ten tweede wees dr. Chatzopoulos op de problemen bij de uitvoering, of deze nu te wijten zijn aan een gebrek aan competentie (specifieke training afhankelijk van het type operatie) of aan fouten (verkeerde patiënten, verkeerde kant, enz.). “Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, beschikken we over een aantal hulpmiddelen om de vaardigheden te verbeteren: extra training voor bepaalde operaties, permanente bijscholing, multidisciplinair overleg, enz. En om het risico op fouten te beperken, moeten we systematisch controleprocedures volgen (checklists in de operatiekamer, bijvoorbeeld).”

Ten derde stelde de uroloog de kwestie van de informatie die aan patiënten wordt gegeven vóór een operatie aan de orde. “In België is de arts-patiëntrelatie nog erg gebaseerd op vertrouwen, in tegenstelling tot Angelsaksische landen waar toestemming systematisch is. Patiënten moeten vóór elke chirurgische ingreep schriftelijke informatie krijgen en een toestemmingsformulier ondertekenen.”

Tot slot sprak dr. Chatzopoulos over ongepast gedrag (geweld, intimidatie, enz.), zowel tussen personeelsleden als tussen patiënten en verzorgers. “Dit soort gedrag neemt toe, net als in de maatschappij in het algemeen.”

Tot slot moet echter worden benadrukt dat de meeste chirurgen gelukkig gewetensvolle professionals zijn, dat de overgrote meerderheid van de operaties goed verloopt en dat er instellingen en voorzieningen zijn om misbruik te voorkomen.