Consulten: online afspraken boeken op alle ziekenhuissites

Het project van de Chirec-ziekenhuisgroep voor het online boeken van afspraken is in december 2022 van start gegaan. Op de website www.chirec.be kunnen patiënten zelf afspraken maken voor consultaties, voor henzelf of voor een derde (ouder, kind, enz.).

De proefdiensten waren gynaecologie en pediatrie in het Deltaziekenuis. Het experiment bleek zeer succesvol. Sinds half januari hebben de Chirec ziekenhuizen deze mogelijkheid ingevoerd voor alle agenda’s van de specialisten, en het vordert snel op alle locaties.

Binnen enkele weken zal het overgrote deel van de consultatieafspraken online beschikbaar zijn.  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf ROSA.

> Terug naar de nieuwsbrief