Chirec-ziekehuisgroep gaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De lancering van een nieuw project in de Chirec-ziekenhuisgroep dat perfect past bij deze tijd: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR) is een feit. Een culturele evolutie die de instelling wil invoeren met de betrokkenheid van alle actoren op het terrein.

De Chirec-ziekenhuisgroep dacht al lang voor de pandemie aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In 2019 nam dr. Benoît Debande, administratief en financieel directeur-generaal van Chirec, deel aan een evenement voor bedrijven om het onderwerp te bespreken. Voor hem was het een gelegenheid om te zien hoe het concept in de ziekenhuisgroep kon worden toegepast. “De pandemie maakte we dat we over het project konden nadenken”, zo zegt hij.

Lauriane Tribel werd in februari aangenomen om er voltijds werk van te maken. Als afgestudeerde van de Solvay Brussels School en met een proefschrift over CSR in Brusselse ziekenhuizen, was de nieuwe projectmanager zeer geïnteresseerd in het onderwerp. “Mijn generatie is gevoelig voor dit soort waarden. De opdracht van een ziekenhuis bestaat erin de bevolking te verzorgen, maar niet ten koste van de planeet”, zo zegt ze.

Doelstelling: Een globale aanpak voor de drie sites
Er bestaan al MVO-initiatieven binnen Chirec, met name op milieugebied (regenwaterrecuperatie en warmtekrachtkoppeling voor de drie sites; fotovoltaïsche zonnepanelen voor Delta en Sint-Anna Sint-Remi; geothermische warmtepomp, thermische zonnepanelen, Good Food-label voor het bedrijfsrestaurant voor Delta; afvalscheiding, enz.) “Maar nu gaat het erom initiatieven op te zetten die deel uitmaken van een globale aanpak en die kunnen worden gedupliceerd op onze verschillende ziekenhuislocaties. Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de samenleving en daarom is het belangrijk dat onze personeelsleden zien dat hun instelling van plan is zich bij de beweging aan te sluiten. Voor ons moet duurzaamheid zowel ecologisch, sociaal als economisch zijn”, aldus dr. Debande.

Samenwerking met een CSR-adviesbureau
Momenteel werkt Chirec samen met een CSR-adviesbureau, Primum Non Nocere, dat helpt een ‘diagnose’ te stellen van de reeds bestaande acties en de aan te brengen verbeteringen. “Van daaruit zullen we onze sterke en zwakke punten bekijken om ervoor te zorgen dat onze acties in de goede richting gaan. We zullen van de diagnose gebruik moeten maken om samenhangende acties op te zetten en te blijven communiceren over wat we aan het doen zijn”, zegt Benoît Debande.

Timing
Wat het tijdschema betreft bevindt de ziekenhuisgroep zich vooral in de fase van de bewustwording. “Het is een culturele evolutie die binnen Chirec tot stand moet worden gebracht, met de betrokkenheid van alle actoren op het terrein”, besluit Lauriane Tribel.