Borstkliniek: menselijkheid en kwaliteit

Dat zijn de twee woorden die op de eerste plaats komen bij de zorg die de Borstkliniek van de Chirec-ziekenhuisgroep aan hun patiënten biedt. “Elk jaar behandelen onze gespecialiseerde teams meer dan 450 nieuwe gevallen van borstkanker”, zegt dr. Jean-Frédéric Limbosch.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en verantwoordelijk voor de meeste sterfgevallen bij vrouwen tussen de 40 en de 60 jaar. Gelukkig wordt borstkanker steeds vroeger ontdekt, wat de kans op genezing natuurlijk aanzienlijk vergroot. Bovendien is er de afgelopen tien jaar veel vooruitgang geboekt, zowel op het gebied van radiotherapie als op het gebied van andere behandelingen (chemotherapie – doelgerichte therapieën – immuuntherapie – hormoontherapie, enz.)

In de chirurgie kunnen dankzij de oncoplastische technieken en de vroegtijdige opsporing steeds meer conservatieve behandelingen worden aangeboden en als dit niet het geval is, staan plastische chirurgen klaar om patiënten onmiddellijke of secundaire reconstructies aan te bieden.

Multidisciplinariteit en communicatie tussen alle betrokkenen bij de behandeling van borstkanker zijn de sleutel tot de best mogelijke therapeutische aanpak, die collegiaal wordt voorgesteld en besproken op het wekelijks Multidisciplinaire Oncologie Overleg (MOC).

De Borstkliniek, opgericht in het begin van de jaren 2000, werd op 25 januari 2011 officieel geaccrediteerd door de GGC.  Deze accreditatie is afhankelijk van het voldoen aan bepaalde voorwaarden (aantal nieuwe gevallen van borstkanker dat per jaar wordt behandeld, deskundigheid van het personeel, kwaliteit van de zorg en algemene behandelingscapaciteit (radiotherapie, chemotherapie, isotopen, radiologie, revalidatie en alle paramedische diensten die steeds essentiëler blijken te zijn).

Al onze Borstklinieken behandelen nu meer dan 450 nieuwe gevallen van borstkanker per jaar en dit cijfer stijgt nog elk jaar.

Coördinatie
Omwille van de nabijheid voor patiënten hebben we, met toestemming van de GGC, gekozen voor een overkoepelende borstkliniek op de Delta-locatie en twee satellietborstklinieken op de locaties Braine-l’Alleud-Waterloo en Sint-Anna Sint-Remi in Brussel. En onlangs besloten we om een filiaal van de Delta Borstkliniek te openen in de City Clinic.

Elk van onze borstklinieken is een multidisciplinair centrum voor de zorg voor patiënten met borstaandoeningen. Onze rol bestaat uit het bieden van zorg vanaf de screening (35.000 mammografieën per jaar) tot aan de revalidatie, die wordt uitgevoerd in combinatie met bepaalde behandelingen (chirurgie – chemotherapie, radiotherapie, reconstructie, etc.) en niet te vergeten de psychologische zorg. Onze verpleegkundige coördinatoren spelen een sleutelrol bij het verwelkomen van patiënten, het vergemakkelijken van het contact met het medisch en paramedisch personeel en de toegang tot ziekenhuisfaciliteiten.

Patiënten krijgen een vooraf bepaald zorgpad aangeboden dat kan worden aangepast aan elke individuele situatie, met als doel een optimale totale zorg te bieden (medisch, chirurgisch, psychologisch en alle aspecten van revalidatie).

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke nieuwe patiënt met een vermoeden van neoplasie die een screening ondergaat binnen 15 dagen het voordeel heeft van een volledige aanvullende work-up (biopsie, MRI of angiomammogram, PET-scan indien nodig en bespreking van de casus in het MOC). Indien nodig kan de behandeling (neoadjuvante chemotherapie vs. chirurgie) dan binnen de volgende 15 dagen worden gepland.

In de andere artikelen in dit dossier vindt u een presentatie van het werk van degenen die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de zorg voor uw patiënten en/of de vele diagnostische en therapeutische methoden die beschikbaar zijn voor patiënten.

Ik wens u veel leesplezier.

Dr Jean-Frédéric Limbosch, gynaecoloog en coördinator van de Borstkliniek in het Delta Ziekenhuis.