Afdeling neurochirurgie van de Chirec-ziekenhuisgroep versterkt

Professor Christian Raftopoulos, voormalig hoofd en oprichter van de afdeling neurochirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc, werkt nu voor de Chirec-ziekenhuisgroep, meer bepaald in het Delta Ziekenhuis en het Medisch Centrum Park Leopold. Dankzij zijn uitgebreide ervaring versterkt hij de afdeling neurochirurgie van de Chirec-ziekenhuisgroep en brengt hij nieuwe expertise in op het gebied van technieken waaraan hij veel heeft gewerkt;  vasculaire neurochirurgie, met de nadruk op chirurgie voor intracraniële aneurysmata, diepe hersenstimulatie en hypofysetumoren-chirurgie.

Neurochirurgie vasculaire
Ten eerste brengt professor Raftopoulos zijn kennis en expertise in bij de chirurgie van intracraniële aneurysma’s in een niet-spoedeisende context: “Dit zijn patiënten bij wie een intracranieel aneurysma is geïdentificeerd tijdens een NMR-onderzoek naar aanleiding van hoofdpijnklachten. Over het algemeen komen ze, afgezien van deze pathologie, in goede gezondheid op de operatietafel. Ze zouden er dus ongedeerd uit moeten komen”.

“Een ander geval is bijvoorbeeld patiënt die wordt geopereerd voor een intracranieel aneurysmaruptuur en er tijdens de operatie ontdekt wordt dat hij er nog een of meer heeft. Een laatste type patiënt – gelukkig zeldzamer – is de patiënt die al behandeld is voor een intracranieel aneurysma, maar bij wie de behandeling (endovasculair of transcranieel) niet succesvol was en die terugkomt voor een nieuwe behandeling.”

Deep Brain Stimulation
Als een van de pioniers van Deep Brain Stimulation in België in 1996, is het niet meer dan normaal dat de neurochirurg inspeelt op de verwachtingen van de neurowetenschappelijke groep van de Chirec-sites. “We zullen deze therapeutische modaliteit aanbieden, in samenwerking met neurologen, zowel bij abnormale bewegingen, bij epilepsie en misschien bij bepaalde gedragspathologie.”

“We sturen elektrische stroom diep in de hersenen, naar de basis van het hersenvlies. Deze operatie is gebaseerd op een stereotactische techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van elektroden die ons millimeterprecisie geven.  Door deze stroompjes naar bepaalde doelen in de abnormale bewegingen te sturen, kunnen we ze remmen”, zegt Prof. Raftopoulos.

De neurochirurg benadrukt dat hij voor zo’n operatie altijd de voordelen en risico’s van de chirurgische ingreep bespreekt.  “In meer dan 80% van de gevallen merken patiënten een verbetering van hun symptomen van ten minste 50%. Men moet wel bedenken dat als er elektroden in de hersenen worden geplaatst, het grootste risico een bloeding is (0,5% per traject) en het andere risico een infectie, zoals bij elk implantaat. Tot slot kunnen sommige patiënten teleurgesteld zijn, maar ze moeten zich ervan bewust zijn dat het over het algemeen enkele maanden duurt voordat het gewenste effect wordt bereikt.”

Hypofysechirurgie
Tot slot is dr. Christian Raftopoulos van plan om wat hij beschrijft als verfijnde chirurgie in de Chirec-ziekenhuizen te ontwikkelen, namelijk transsfenoïdale chirurgie voor hypofysetumoren (voornamelijk hypofyseadenomen). “Het gaat om complexe operaties via de neusholte. Ze worden uitgevoerd bij twee groepen patiënten: aan de ene kant patiënten die ons consulteren vanwege visuele problemen door compressie van de oogwegen door de tumor en aan de andere kant patiënten die bij ons komen vanwege hypersecretie van hormonen (bijv. prolactine, groeihormoon of ACTH).”

Multidisciplinair overleg  
Tot slot is het ideaal voor deze complexe neurochirurgie om ervoor te zorgen dat elke patiënt wordt besproken in een multidisciplinair overleg. “Het idee is om ze zo snel mogelijk in deze overleggroepen te krijgen, zodat we elk geval samen kunnen bespreken en elke patiënt de behandelingsoptie kunnen bieden waarvan wij denken dat die het beste voor hem is”, besluit prof. Raftopoulos.

> Klik hier oor meer informatie over de dienst neurochirurgie en de neurochirurgen