Team_750

Hoe doorstond het departement verpleegkunde de crisis?

De coronaviruscrisis had een bijzondere impact op de verpleging en plaatst het beroep in het middelpunt van een nooit geziene belangstelling.

Hoe ging de verpleegkunde om met de covid-19-crisis in de Chirec-ziekenhuisgroep? Mevrouw Isabelle Cambier, hoofd van de verpleegafdeling, vertelt over de ervaring en de realiteit op het terrein.

“Werken in de context van een pandemie is niet eenvoudig. Op verschillende Chirec-sites moest er gereorganiseerd worden om te voldoen aan de plannen van de FOD. We moesten de capaciteit van de diensten Intensieve Zorg verhogen.  In Braine-l’Alleud werden negen extra bedden gecreëerd, in Sint-Anna Sint-Remi vijf en in Delta zestien. Voor alle covid-diensten werd het personeel verdubbeld. Het operatiekwartier werd gesloten, behalve voor urgenties en moeder-kindafdelingen, oncologie, radiotherapie en dialyse bleven open voor de continuïteit van de zorg.”

Structureel, logistiek en menselijk beheer

Naast het structurele kader, heeft de logistieke keten het dagelijks werk verbeterd. De solidariteit en de flexibiliteit van de verpleegkundigen was mogelijk dankzij alternatieve praktische oplossingen op het vlak van vervoer en accommodatie zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van wagens en hotels.

“Bijna elke dag moesten we de procedures uitwerken en verbeteren”, zegt mevrouw Cambier. “Het managen van een crisis en extreem flexibel zijn betekent niet alleen in staat zijn om patiëntenzorg te verzekeren, maar ook verpleegkundig werk, en dit, in de hele keten, van het triagecentrum tot de ontwikkeling van procedures in geval van overlijden. Dit gigantische werk was mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met de teams op het terrein.”

Menselijk

Angst, angst voor de ander, voor het gezin, voor zichzelf, voor de zwaksten en de stress die inherent is aan de situatie, de lijst van risicofactoren voor verpleegkundigen is lang. Mevrouw Cambier vertelt dat er ook veel aandacht ging naar het  behoud van het welzijn van het personeel van de Chirec-ziekenhuisgroep. “Een team van psychologen stond en staat ter beschikking van zorgverleners, net zoals een osteopaten en collega’s van de Arbeidsgeneeskunde.”

“We erkennen  het professionalisme en de inspanningen van de zorgverleners, de risico’s waarmee ze zijn geconfronteerd, hun vermoeidheid, hun creativiteit, hun inventiviteit en hun aanpassingsvermogen. We danken hen hartelijk omdat iedereen heeft bijgedragen aan het beheersen van deze crisis”, zo besluit de algemeen directeur van de verpleegafdeling.