Een positieve covid-19-test: wat betekent dat precies?

Over de testen is de laatste maanden heel wat inkt gevloeid. Sommigen betreurden het dat de testen niet sneller beschikbaar waren of dat ze voor bepaalde doelgroepen ‘gereserveerd’ waren, terwijl sommige privé laboratoria de testen voor een onbetaalbare prijs aanboden…

In feite was de beschikbaarheid van de tests vertraagd omdat de verschillende commerciële kits eerst wetenschappelijk werden getest en met elkaar vergeleken om de beste te selecteren.

Dé vraag: wat levert de test op?
Als de test negatief is, betekent dit dat de patiënt geen contact had met covid-19 of dat hij er recent (binnen de twee weken) mee in aanraking kwam of  dat hij besmet was, maar geen antistoffen maakte (waarschijnlijk niet meer dan een paar procent).

Een positieve IgG-serologie geeft aan dat de patiënt ten minste twee weken eerder was geïnfecteerd, omdat er zeer weinig vals positieve resultaten zijn.

Is de patiënt dan beschermd? Ongetwijfeld … De serologie detecteert neutraliserende antilichamen en herinfectie van een persoon met een positieve serologie is uiterst zeldzaam. Daarom moet elke zorgverlener zijn serologische status kennen.

Maar als de serologie positief is, dan moet men de patiënt duidelijk maken dat hij sociale afstand en handhygiëne moeten blijven respecteren. Omdat hij, zelfs gewapend met antilichamen, het virus kan verspreiden.

Stel de patiënt gerust dat hij beschermd is, voor een paar weken of een paar maanden. Tegen covid-19, maar ok  tegen andere coronavirussen die in de toekomst opduiken? Niemand weet het …

Als individu is het enige echte belang van de testen om ons te helpen de besmetting te dateren: als een patiënt een positieve PCR maar een negatieve serologie heeft, suggereert dit dat zijn besmetting recent is (minder dan twee weken), en dat hij nog altijd besmettelijk kan zijn. Als zijn PCR positief is en zijn serologie ook positief, gaat de besmetting zeker meer dan twee weken terug en is er weinig risico dat hij nog besmettelijk is.

Anderzijds, en vanuit epidemiologisch oogpunt, maakt het bepalen van het percentage positieven in de bevolking het mogelijk om de situatie in België te vergelijken met die van andere landen.