Toepassing van echografische cystografie (cystosonografie) voor de diagnose van vesico-ureterale reflux bij kinderen in het Delta Ziekenhuis

Vesico-ureterale reflux (VUR) is een van de meest voorkomende urinewegafwijkingen bij kinderen. Het wordt geassocieerd met een verhoogd risico op terugkerende urineweginfecties. Tot op heden bestaan er twee radiologische methoden om de diagnose te stellen: röntgencystografie (conventionele cystografie) en echografie-cystografie die vandaag in opmars is.  

Vandaag is de conventionele cystografie de referentietechniek voor de diagnose en follow-up van VUR in België, terwijl echo-cystografie niet wordt gebruikt. In andere landen (Frankrijk, Italië, Spanje, VS) wordt deze methode echter al op grote schaal en regelmatig toegepast, omdat ze niet radioactief is en een hoge diagnostische gevoeligheid heeft. Het doel van onze studie is deze methode in te voeren, aanvaardbaar te maken en de gevoeligheid ervan bevestigen in de klinische omgeving van een algemeen ziekenhuis. Uiteindelijk willen we het gebruiken als een eerstelijnstest bij een vermoeden van VUR.

Sinds 28 april 2021 werden 19 patiënten geïncludeerd in de studie. In het onderzoek wordt achtereenvolgens een cystosonografie uitgevoerd gevolgd door een radiologische cystografie. Vervolgens worden de beelden van de twee technieken vergeleken. Voor elk onderzoek werd de toestemming van de ouders gevraagd. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend en lijken aan te tonen dat cystografie met ultrageluid gevoeliger is voor het opsporen van VUR dan conventionele cystografie.

Als voorbeeld de casus van Rose, zes weken oud, die naar ons werd doorverwezen voor een onderzoek in verband met een hoefijzernier. Bij het begin van de cystosonografie werd een bilaterale VUR waargenomen; deze nam vervolgens toe met het vullen en werd uiteindelijk een bilaterale graad V geassocieerd met een intra-parenchymale reflux aan de rechterkant. Conventionele cystografie toonde geen VUR.

Graad IV (bovenste beeld) dan graad V + intraparenchymale reflux (onderste beeld) in de rechter nier:
Picture 1 Picture 2

  
Graad V reflux in de linker nier:
Picture 3

Geen zichtbare reflux op conventionele cystografie
Picture 4

De artsen Zoé Jottrand, Aurélie D’Hondt en professor Freddy Avni, radiologen, Chirec, Delta Ziekenhuis.

Deze bemoedigende voorlopige resultaten, die in de lijn liggen van de literatuur, moedigen ons aan in deze richting verder te gaan.

Wij danken de technologen, de verpleegsters van Méopa, de kinderartsen en dr. Ouertani, hoofd van de afdeling radiologie van het Delta Ziekenhuis voor hun vertrouwen. En natuurlijk een speciaal woord van dank aan de CARE stichting die ons in staat stelt deze prachtige studie uit te voeren.

> Klik hier voor meer te weten over de dienst radiologie van de Chirec-ziekenhuisgroep.