Waarom voor een dagziekenhuis, zoals het Basiliek Ziekenhuis, kiezen voor een endoscopisch onderzoek?

De Chirec-ziekenhuisgroep telt een veertigtal gastro-enterologen die in de verschillende ziekenhuizen en medische centra werken.  Endoscopische platforms zijn beschikbaar in de ziekenhuizen (Delta, Braine-l’Alleud en Sint-Anna Sint-Remi) maar ook in de dagziekenhuizen (Cavell en de Basiliek). Wij gingen naar het Basiliek Ziekenhuis om met dr. Nicolas Charette, gastro-enteroloog, te praten over de voordelen van daghospitalisatie.

Drie belangrijke punten moeten worden benadrukt wat dagziekenhuizen betreft: nabijheid, kwaliteit en comfort.

Nabijheid: een behandeling  dicht bij huis is een aanzienlijk voordeel, vooral als het gaat om een colonoscopie waarvoor de voorbereiding niet de meest comfortabele is en niet goed past bij de soms lange reistijden.

Kwaliteit en efficiëntie: een kleine structuur versnelt de administratieve procedures en optimaliseert het zorgtraject van de patiënt, van opname tot ontslag uit het ziekenhuis. Bovendien wordt het endoscopieprogramma niet onderbroken door noodgevallen. De ingreep gebeurt in een rustige omgeving, wat stress vermindert en de efficiëntie verhoogt. Hierdoor kunnen de verslagen ook snel worden bezorgd aan de patiënt en zijn of haar arts. Door de organisatie van de dagziekenhuizen in de Chirec-ziekenhuisgroep kan een compleet medisch team met de modernste ziekenhuisapparatuur kwaliteitszorg verlenen.

Veiligheid en comfort: alle onderzoeken worden uitgevoerd door een ervaren medisch en verpleegkundig team, met hoogwaardige apparatuur en maximale sterilisatie. Colonoscopieën worden uitgevoerd onder sedatie onder toezicht van een anesthesist, die vóór het onderzoek het dossier van de patiënt doorneemt en de patiënt zo nodig raadpleegt. Als blijkt dat de patiënt, bijvoorbeeld iemand met een lange medische voorgeschiedenis, risico loopt, zal hij of zij aanbevelen de patiënt over te brengen naar een van de Chirec-ziekenhuislocaties waar 24 uur per dag toezicht is. In het zeldzame geval dat zich tijdens het onderzoek een complicatie voordoet, kan de transfer ook heel gemakkelijk plaatsvinden. In het kader van een ziekenhuisopname wordt de zorg van de anesthesist gedekt door de ziektekostenverzekering en zorgt hij zeker voor een onderzoek met meer comfort voor de patiënt, terwijl zijn veiligheid gewaarborgd blijft. Kortom, een dagziekenhuis combineert de voordelen van een kleine, efficiënte en familiaire ziekenhuisstructuur met de zekerheid van een groot ziekenhuisconcern, of het nu gaat om de aanschaf van ultramoderne apparatuur, de naleving van sterilisatienormen of het vergemakkelijken van eventuele transfers.