Prof. Thierry Velu geeft de fakkel door aan prof. Ahmad Awada, het nieuwe hoofd van het Chirec Cancer Institute

Na meer dan 15 jaar aan het roer te hebben gestaan van het Departement Oncologie van de Chirec-ziekenhuisgroep, heeft Professor Thierry Velu vorige maand de fakkel doorgegeven aan Professor Ahmad Awada, een andere topdokter in de medische oncologie. We wensen hem heel welkom en veel succes!

Op 1 januari 2008 werd Prof. Thierry Velu benoemd tot hoofd van de afdeling Oncologie van de Chirec-ziekenhuisgroep en directeur van het gloednieuwe Chirec Cancer Institute (CCI), na een interne studie waarin werd geconcludeerd dat een dergelijk centrum nodig was, vooral met het oog op de toename van het aantal kankers. Ondertussen is zijn ‘kindje’, zoals hij het zelf noemt, flink gegroeid.

Sindsdien werden veel van de doelstellingen van professor Velu gerealiseerd, zoals het structureren van de oncologische activiteit in horizontale multidisciplinaire klinieken, de personalisering van de zorg op zowel medisch als menselijk vlak, het opstarten van een kliniek voor ondersteunende zorg, de oprichting van het Re-Source Huis voor  het leven van patiënten ‘na kanker’, de toegankelijkheid van de oncologische zorg voor iedereen, enzovoort.

Vandaag is prof. Velu blij met de ontwikkeling en het succes van het CCI. “In 2008 voerden we zo’n 3.400 kankerbehandelingen per jaar uit. Vandaag zijn dat er meer dan 15.000. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die betrokken is geweest bij het maken van het CCI tot wat het nu is, zelf was ik niet meer dan de dirigent van het orkest.”

Ontwikkelingspotentieel
Prof. Thierry Velu is overtuigd van het potentieel van zijn opvolger. “Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe project en hoopt dat hij in staat zal zijn om de oncologieactie van de Chirec-ziekenhuisgroep op nationaal en internationaal niveau te ontwikkelen.”

Met meer dan 35 jaar ervaring in de oncologie in het Instituut Bordet, is professor Ahmad Awada dus benoemd tot hoofd van de afdeling Oncologie in de Chirec-ziekenhuisgroep en directeur van het Chirec Cancer Institute, een nieuw project en een nieuwe uitdaging in zijn carrière.

De oncoloog heeft redenen te over om voor de Chirec-ziekenhuisgroep te kiezen. “Ten eerste is er een belangrijke oncologische activiteit in drie ziekenhuizen. Ten tweede is al het werk patiëntgericht. En ten slotte kunnen de ziekenhuizen rekenen op artsen met een rijke expertise en jonge, getalenteerde artsen om de continuïteit te garanderen.”

Heel wat uitdagingen
Prof. Ahmad Awada weet al heel goed waar hij naartoe wil. “Ik wil de patiëntgerichte activiteit behouden en versterken. Ik stel mijn academische vaardigheden ten dienste van de instelling en de patiënt. Ik wil de ontwikkeling van klinisch onderzoek heel geleidelijk voortzetten. Ik wil ook samenbindende projecten creëren binnen de afdeling Oncologie en tussen afdelingen, evenals nieuwe oncologische disciplines en activiteiten in lijn met de ontwikkelingen in de moderne oncologie. En tot slot wil ik de ondersteunende zorg intensiveren, vanaf het moment dat een diagnose bekend is, en de zichtbaarheid van de oncologische activiteit in de Chirec-ziekenhuisgroep vergroten.”

“Natuurlijk zal dat niet allemaal overnacht gebeuren., maar ik heb nog een paar jaar om dit allemaal te realiseren”, zegt het nieuwe hoofd van het Departement Oncologie en voegt eraan toe dat hij ook heel graag de jonge oncologen van wil ondersteunen om Key Opinion Leaders te worden.

Mutaties in de oncologie
Prof. Awada doet zijn intrede op een belangrijk moment in de geschiedenis van de oncologie. “We gaan in de richting van moleculaire oncologie en een steeds meer gepersonaliseerde benadering van de oncologische patiënt, op diagnostisch niveau, maar ook en vooral op therapeutisch niveau.

Dankzij innovatie zullen we kunnen profiteren van nieuwe technologieën. Ondersteunende zorg zal steviger worden onderbouwd, vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld tot aan het levenseinde. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de  empowerment van de patiënt. En tot slot overschrijdt de oncologie de ziekenhuismuren, waardoor steeds meer patiënten thuis behandeld kunnen worden.”

 Professor Awada  kreeg op 9 mei een eredoctoraat van Libanon’s grootste universiteit, Lebanese University  (80.000 studenten), als erkenning voor zijn   klinische, onderzoeks- en academische carrière in de oncologie.