De visie van het nieuwe diensthoofd Gastro-enterologie in het Delta Ziekenhuis, dr. Philippe Langlet

Dr. Philippe Langlet werkt al heel wat jaren als gastro-enteroloog in de Chirec-ziekenhuisgroep, meer bepaald in de het Edith Cavell en het Delta Ziekenhuis. Hij is altijd ten volle betrokken geweest bij de instelling, zowel op klinisch vlak (ontwikkeling van de hepatologie en pionier van de Fibroscan in België), als op het vlak van medisch onderzoek (stichtend lid van de Care Stichting en vervolgens lid van de Raad van Bestuur, coördinator van de studies), op menselijk en deontologisch vlak (lid van het ethisch comité) en bij de lancering van de dienst hepato-gastro-enterologie binnen het Deltaziekenhuis.  

De hepato-gastro-enterologie is zo’n uitgebreid specialisme geworden, op de grens van de interne geneeskunde voor bepaalde sub-specialismen (hepatologie, inflammatoire darm- en auto-immuunziekten, oncologie, …) en de spijsverteringschirurgie (belangrijke ontwikkeling van de therapeutische endoscopie), dat er nood is aan een aanvullend team, gekwalificeerd in de algemene gastro-enterologie en in elk sub-specialisme: oncologie, therapeutische endoscopie, hepatologie, inflammatoire darm- en auto-immuunziekten, functiestoornissen, proctologie…

Het is van het grootste belang dat patiënten worden verwezen naar gelang de pathologie en/of naar aanleiding van collegiaal overleg.“Samenwerking is noodzakelijk om aan de vereiste kwaliteitsnormen te voldoen. Mijn prioriteit is de verdere ontwikkeling van een ultramoderne afdeling gastro-enterologie door de aanwerving van specialisten met speciale vaardigheden te coördineren.

Eerste doelstellingen:
– Zorgen voor een optimale endoscopische activiteit binnen een gepersonaliseerde aanpak, rekening houdend met het belang van teamwerk,
– De samenwerking versterken met huisartsencollega’s,  een relatie die door de covid-crisis werd ondermijnd,
– De klinische samenwerking met spijsverteringschirurgen, gynaecologen, internisten en andere specialisten verdiepen.

Met deze visie zullen wij de thematische of klinische wetenschappelijke bijeenkomsten voortzetten met de betrokken specialisten (chirurgen, gynaecologen, enz.) en zullen wij de klinische bijeenkomsten met onze collega’s huisartsen hervatten.

Perspectieven op korte termijn:

  • Om te voldoen aan de kwaliteitseisen voor de behandeling van bepaalde aandoeningen:
  • Implementatie van de Endobase-software, met de steun van de directie en de Medische Raad. Deze software stelt artsen in staat te analyseren of de kwaliteitscriteria voor endoscopie worden nageleefd en toegang te krijgen tot databanken van behandelde ziekten (% geresecteerde adenomateuze poliepen, enz.).
  • Aanpassing aan de technologische vooruitgang, met name op het gebied van endoscopie.
  • Implementeren van software met artificiële intelligentie (extra hulpmiddel bij het opsporen en karakteriseren van laesies, zoals colonpoliepen).

Dit zal onze aantrekkingskracht vergroten voor jonge bekwame gastro-enterologen.

  • Al deze doelstellingen coördineren via participatief teambeheer, met respect voor het werk en de behoefte aan autonomie van elk individu, en met zin voor ethiek en deontologie.
  • Het versterken van een goede samenwerking tussen locaties om optimale zorg voor onze patiënten te garanderen.

Dr. Philippe Langlet
Diensthoofd Gastro-enterologie
Chirec-ziekenhuisgroep, Delta Ziekenhuis