CVA: Time is Brain!

Van de medische problemen die zich aandienen op de spoed is een beroerte, of het nu een ischemische of een hemorragische beroerte is, een van de meest urgent te behandelen aandoeningen. Men schat dat elke minuut die verloren gaat bij de behandeling van een beroerte kan resulteren in het verlies van 2 miljoen neuronen. Time is brain…

In België zijn beroertes de belangrijkste oorzaak van een verworven motorische handicap en een van de belangrijkste doodsoorzaken bij volwassenen.  Het is dus zaak om snel in te grijpen wanneer de patiënt op de spoed aankomt, omdat zijn leven op het spel kan staan.

De wereld van de vasculaire neurologie is de laatste tien jaar enorm geëvolueerd, vooral met de komst van mechanische trombectomie in 2015, die soms indrukwekkende klinische recuperatie mogelijk maakt die enkele jaren eerder nog ondenkbaar waren.

Daarnaast is er de ontwikkeling en verfijning van perfusiebeeldvorming, waardoor we nu aan steeds meer patiënten een acute behandeling kunnen aanbieden en we die patiënten kunnen selecteren die nog geholpen kunnen worden, soms meer dan twaalf uur na het optreden van de symptomen. De Chirec-ziekenhuisgroep beschikt over alle nodige instrumenten voor een optimale behandeling van deze patiënten, met name op de Delta-site. Er wordt belangrijk en constant werk verricht om alle bij het zorgpad betrokkenen op te leiden en de behandelingsalgoritmen regelmatig aan te passen aan de meest recente aanbevelingen.

Het gaat om multidisciplinaire zorg, omdat gecoördineerde betrokkenheid vereist is van ambulanciers, spoedartsen, verpleegkundigen, neurologen, radiologen en interventieradiologen en ook anesthesisten en intensivisten voor de acute zorg. Fysiotherapeuten, cardiologen, revalidatieartsen, logopedisten, psychologen, neuropsychologen en ergotherapeuten vervolledigen het zorgtraject. Het gebruik van een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde ‘taal’ verbetert het begrip tussen alle betrokken partijen, zodat deze patiënten een optimale zorg kan worden geboden.

Omdat de Chirec-ziekenhuisgroep onlangs is toegetreden tot het CHORUS-ziekenhuisnetwerk, zal in de toekomst worden samengewerkt tussen verschillende entiteiten van het netwerk om krachten en middelen te bundelen en zo een steeds efficiëntere zorg te kunnen bieden aan patiënten met cerebrovasculaire pathologie.

Dr. Jonathan Leempoel, neuroloog.