Bloeddrukmetingen bij oudere patiënten: een van de projecten van de Care Stichting

Dankzij de Care Stichting kon de afdeling cardiologie van het Deltaziekenhuis een tilt-test-toestel aanschaffen. Wat is de toegevoegde waarde van deze test voor geriatrische patiënten die opgenomen worden voor duizeligheid, vallen of syncope? Om dit uit te zoeken, werd een studie uitgevoerd bij geriatrische patiënten die in het Delta Ziekenhuis werden opgenomen voor een val-evaluatie bij vermoeden van orthostatische hypotensie.  Dr. Virginie Guimfacq geeft tekst en uitleg.

Orthostatische hypotensie (OH) is een frequente oorzaak van ziekenhuisopname bij ouderen en wordt in verband gebracht met vallen, syncope en neurologische aandoeningen. Hypotensieve behandelingen, die in het verleden bij deze patiënten werden voorgeschreven, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van OH. OH kan worden gediagnosticeerd met de traditionele meting van de orthostatische bloeddruk (BP).

Maar bij de standaard orthostatische bloeddruktest worden de initiële HO, het vertraagde herstel van de bloeddruk en de reflexmatige hypotensie vaak over het hoofd gezien. Sommige vormen van OH hebben overigens een slechtere prognose dan andere.

Continue niet-invasieve meting van de bloeddruk (BP) maakt het mogelijk de meer specifieke en verontrustende oorzaken van orthostatische syncope vast te stellen. Een juiste classificatie is belangrijk vanwege de klinische gevolgen op korte en lange termijn. Niet-invasieve, beat-to-beat bloeddrukmeting is een vereiste voor een correcte kanteltest en vervangt invasieve bloeddrukmeting bij deze indicatie. Ten slotte heeft de conventionele bloeddrukmeting na het staan beperkingen (vroegtijdige daling van de bloeddruk, moeilijkheden bij het herhalen van de metingen binnen een minuut), maar blijft het de gouden standaard voor de diagnose van HO.

Een project van de diensten cardiologie en geriatrie van het Delta Ziekenhuis
Wij startten een prospectieve studie van geriatrische patiënten opgenomen in het Delta Ziekenhuis voor valevaluatie met vermoeden van orthostatische hypotensie. Wij vergeleken de toegevoegde waarde van de kanteltest met een continue bloeddrukmeting versus een gestandaardiseerde bloeddrukmeting bij de geriatrische patiënt.

Dankzij de Care Sichting heeft de afdeling cardiologie de beschikking gekregen over een kanteltafel met opnamesoftware en een apparaat voor continue bloeddrukmeting. Het voorgestelde systeem heeft ingebouwde software waarmee het type autonome insufficiëntie kan worden gespecificeerd, het elektrocardiogram kan worden geregistreerd, de hartslag kan worden gemeten, het slagvolume en het hartminuutvolume kunnen worden berekend en de hartslagvariabiliteit kan worden gemeten. In een tweede fase zou dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de symptomatische verbetering van patiënten na therapeutische aanpassing te testen.

Materiaal en methoden
Honderd patiënten, ouder dan 75 jaar, die in het ziekenhuis werden opgenomen voor valevaluatie met een vermoeden van orthostatische hypotensie, zullen in een proeffase worden gerekruteerd. Het voorval mag niet worden verklaard door een andere aandoening  (bradycardie die in aanmerking komt voor pacemakertherapie, ventriculaire tachycardie, aanwijzingen voor een beroerte/TIA, valvulaire of structurele hartziekte). De patiënten worden onderzocht wanneer hun algemene toestand dit toelaat.

De studie loopt sinds begin 2020. We hebben al vijftien patiënten opgenomen in de studie. Tijdens de pandemie hadden wij te kampen met onderbrekingen en technische problemen, waardoor de aanwerving gedurende verscheidene maanden werd onderbroken. De rekrutering werd in oktober 2021 hervat.

> Klik hier om meer te weten te komen over de dienst cardiologie  van Chirec
> Klik hier om meer te weten te komen over de dienst geriatrie  van Chirec