Geboorten in de Chirec-ziekenhuisgroep: het aanbod van vroedvrouwen

Een overzicht:

Delta Ziekenhuis
Prenatale follow-up wordt verzekerd door vroedvrouwen.

  1. Kennismaking consultaties

De vroedvrouwen bieden patiënten geboortebegeleiding in een comfortabele omgeving waar ze luisteren en informatie geven. Ze beantwoorden alle vragen van toekomstige moeders over hun zwangerschap, de bevalling en de terugkeer naar huis. Deze kennismakingen duren een uur en zijn voor herhaling vatbaar. Dit soort consultaties is ook beschikbaar in het Medisch Centrum Europa-Lambermont (Schaarbeek).

  • Prenatale consultaties

De vroedvrouw werkt samen met de gynaecoloog van de patiënt. Ze volgt de zwangerschap zowel op medisch vlak (opname van parameters, klinisch onderzoek, aanvragen van bloedonderzoeken, vaccinaties, enz.) als op het vlak van de voorbereiding op de geboorte (diverse adviezen, beantwoorden van vragen, uitleg over de rol van de vroedvrouw tijdens en na de geboorte, uitleg over de verschillende manieren van voorbereiding op de geboorte, bespreken van de keuze van borstvoeding, bespreken van de bevalling, begeleiden van de keuze van de kinderarts, ……). Deze consultaties zijn ook beschikbaar in het Medisch Centrum Europa-Lambermont.

  • Rookstop consultaties

In het Delta Ziekenhuis en het Medisch Centrum Edith Cavell worden consultaties georganiseerd om patiënten te helpen stoppen met roken. Vroedvrouwen geven er duidelijke informatie aan de zwangere vrouw of het koppel dat vragen heeft over roken tijdens de zwangerschap. Indien zij dat wensen, kan het team op maat gesneden stopondersteuning bieden, aangepast aan de wensen van de toekomstige moeder/ouder.

  • Pre- en postnatale borstvoedingsconsultaties  

Deze consulten worden aangeboden in het Delta Ziekenhuis en in de Medische Centra Cavell en Europa-Lambermont.  

Daarnaast zijn er ook ateliers en informatiesessies voor aanstaande ouders en ouders:

– Ouderschapsschool: plaats van de partner tijdens de bevalling, het delen en aanleggen van de baby, baden (aankleden, omkleden en inbakeren) en borstvoeding.

– Borstvoeding

– Pijnbestrijding tijdens de bevalling / ruggenprik

– Fysiotherapie en prenatale aquagym

– Sensorische en psychomotorische workshops voor baby’s

– Praatgroepen voor rouwende ouders

5. Voorbereiding op de geboorte en het ouderschap in het Medisch Centrum Europa-Lambermont

De voorbereiding op geboorte en ouderschap heeft tot doel koppels te helpen op een uniek moment in hun leven: bevallen, leven geven. Elke zwangerschap is uniek en anders. Het doel is de toekomstige ouders alle nodige hulpmiddelen te geven die aangepast zijn aan elk van hen om hen te helpen de zwangerschap, de bevalling maar ook de komst van de baby beter te beleven. Dit is een moment van bewustwording en bezinning waardoor men de voorbereidingen kan aanpassen aan elk koppel en hun behoeften.

  • Postnatale consultaties

Deze consultaties zijn er alleen in het Delta Ziekenhuis. Vroedvrouwen verzekeren postnatale consulten in het ziekenhuis voor de follow-up van de moeders en de baby’s.

  • Postnatale follow-up thuis wordt verzekerd door vroedvrouwen.

In het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis worden de vrouw en/of het koppel uitgenodigd om na te denken over de komst van de baby in het gezin.

Het doel van het team is aangepaste hulpmiddelen aan te reiken om de zwangerschap, de geboorte en de opvang van de pasgeborene zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. De voorbereiding is geen recept of handeleiding, maar een moment van bezinning, aanpassing, bewustwording, een gelegenheid om kennis en middelen te ontwikkelen. Daarom begint alles bij de patiënte: haar vragen, ideeën, gewaarwordingen, enz.

De kraamkliniek biedt één tot acht sessies (aanpasbaar volgens de behoeften) om verschillende thema’s te behandelen, waarbij luisteren, praktische oefeningen en informatie worden afgewisseld.

Een consultatie borstvoeding wordt georganiseerd met een vroedvrouw die gespecialiseerd is in borstvoeding. Als de vrouw dat wenst kan ze zich laten begeleiden door een doula.

Daarnaast zijn er ook ateliers en informatiesessies voor aanstaande ouders en ouders: voeding tijdens de zwangerschap, prenatale kinesitherapie en pilates.

In het Braine l’Alleud-Waterloo ziekenhuis krijgt de patiënte de gelegenheid om al haar vragen te stellen. Tot de meest besproken onderwerpen behoren de rol van de vroedvrouw voor, tijdens en na de bevalling, de verschillende soorten voorbereidingen, de keuze voor borstvoeding, de werking van de kraamkliniek (wanneer te komen, duur van het verblijf, bezoekuren, enz.)

De patiënte krijgt ook uitleg over de voorlichtingsbijeenkomsten en verschillende nuttige documenten voor het verblijf op materniteit.

Perinataal onderhoud met een expert van Kind & Gezin
Aan het einde van de zwangerschap hebben ouders altijd vragen. Een deskundige van Kind & Gezin kan hen ontmoeten om de behoeften van het ongeboren kind en zijn plaats in het gezin te bespreken, hen te informeren over de voorwaarden van hun verblijf in de kraamkliniek en hun terugkeer naar huis na de geboorte, de administratieve procedures te inventariseren, het gezondheidsdossier van het kind voor te leggen, de door Kind & Gezin aangeboden diensten te promoten en hen te informeren over consultaties en activiteiten bij hen in de buurt.

Daarnaast zijn er ook ateliers en informatiesessies voor aanstaande ouders en ouders: – Onthaal van toekomstige ouders
– Borstvoeding
– De geboorte

In 2022 waren er 3.407 geboorten in het Delta Ziekenhuis, 1.216 in het Braine l’Alleud-Waterloo ziekenhuis en ongeveer 1.000 in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis.

> Om meer te weten over de materniteiten van Chirec