ElHaddad_Debande_750

Twee artsen aan het roer van een ziekenhuisgroep die de band tussen ziekenhuizen en huisartsen wil verbeteren

Aan het hoofd van de Chirec Ziekenhuisgroep staan twee artsen, dr. Philippe El Haddad, medisch directeur en dr. Benoît Debande, algemeen en financieel directeur. Ze zullen alles in het werk stellen om de band tussen het ziekenhuis en de huisartsen aan te halen.

Aan het hoofd van de Chirec Ziekenhuisgroep staan twee artsen, dr. Philippe El Haddad, medisch directeur en dr. Benoît Debande, algemeen en financieel directeur. Ze zullen alles in het werk stellen om de band tussen het ziekenhuis en de huisartsen aan te halen.  De artsen kennen elkaar, maar niet echt. “We zaten in hetzelfde jaar en we liepen stage op verschillende diensten, maar we waren wel op dezelfde informele bijeenkomsten”, zegt dr. Benoît Debande die huisarts was van 1986 tot 1991 in Gentinnes.

Doeltreffend duo
Voor dr. Philippe El Haddad is het werk met z’n tweeën noodzakelijk omdat het werk aan het hoofd van het ziekenhuis grondig evolueerde. Het is allemaal meer complex met 4.000 werknemers waaronder 1.170 artsen. De Chirec Ziekenhuisgroep groeide uit tot een kleine stad en er is meer dan één persoon nodig om alles in goede banen te leiden. Zelf heeft de arts ervaring in de ziekenhuissites en maakt hij al sinds 2000 deel uit van de Raad van Bestuur.

De troef van dr. Benoît Debande, naast zijn medische en technische competenties, is dat hij een nieuwe blik biedt.

Een goede band met huisartsen
Het specifiek parcours van huisarts Benoît Debande zal bijdragen tot de evolutie van de ziekenhuisgroep. “Als huisarts werd ik vijf jaar lang geconfronteerd met de frustraties die het gevolg kunnen zijn van niet-optimale relaties. Een band met de patiënt, de familie, het ziekenhuis en de huisartsen is noodzakelijk.”

“In Saint-Luc ontwikkelde ik een systeem dat een goede follow-up tussen ziekenhuis en huisarts garandeerde. De holistische visie op de patiënt is soms ver te zoeken bij specialisten. De huisarts heeft het voordeel dat hij de patiënt ziet in ‘real life’ en dat helpt ook bij de behandeling.”

Die aanpak past bij het huidige beleid, aldus dr. Philippe El Haddad. “We hebben ontzettend veel vergaderd met de plaatselijke huisartsen. We organiseren seminaries op elke site van de ziekenhuisgroep en voor alle specialismen. Op termijn voorzien we een wijkgezondheidscentrum tegenover het Delta-ziekenhuis.”

In de toekomst worden mobiele teams voorzien die actief zijn buiten het ziekenhuis “om de band te verzekeren tussen de huisarts en patiënten die almaar sneller ontslagen worden uit het ziekenhuis”.

Technische tools 
Al die evoluties zullen verlopen in het kader van grote technologische omwentelingen, zegt dr. Benoît Debande.  “Er moeten technologische tools komen om de relatie tussen de huisarts en het ziekenhuis te verbeteren, maar we kunnen niet àlles doen. Technologie is overigens niet altijd hét antwoord op een gebrek aan communicatie.” De arts geeft toe dat de instelling ook afhangt van de softwarefabrikanten, “maar we zullen zeker wel tussenkomen bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Het gaat niet over technologie omwille van de technologie”. Die mening wordt gedeeld door dr. Philippe El Haddad die benadrukt dat er gestreefd wordt naar ‘technologische excellentie’.

Ziekenhuis in volle groei 
Voor de Chirec Ziekenhuisgroep is de omwenteling van groot strategisch belang omdat de groep in volle groei is, aldus dr. Philippe El Haddad. “Zowel de geprogrammeerde als de niet-geprogrammeerde activiteit blijft toenemen. In 2018 op de Delta-site met 18% en voor de hele ziekenhuisgroep was er een stijging van meer dan 9%.  Voor 2019 zitten we op Delta al met een stijging van 9% en in de hele ziekenhuisgroep 6%. Die continue groei is geruststellend voor het medisch en niet-medisch personeel”. De arts heeft vertrouwen in de toekomst. “We hebben de toekomstige mogelijkheid om het ziekenhuis uit te breiden met dertig extra bedden. Vandaag bedraagt de bezetting zo’n 80%, het is een enorme uitdaging.”

Crisisbewust 
De groei is een feit, maar de beide dokters zijn er zich van bewust dat de sector niet vrij is van moeilijkheden. “De workload explodeerde overal. We bevinden ons in een situatie waarin we de zin van het beroep van verpleging uit het oog verloren”, zegt dr. Benoît Debande. “We moeten, door middel van verschillende hervormingen,  een halt toeroepen aan de ontmenselijking van het ziekenhuis.”  Dr. Philippe El Haddad wijst op het feit dat het personeel geen tijd meer heeft voor empathie en dat dat ook gevolgen heeft voor het verzorgend en administratief personeel. “De financiering van de ziekenhuizen moet dringend herzien worden.”

“We stellen vast dat de duur van een ziekenhuisverblijf met 30% daalde. Er zijn alleen nog maar acute patiënten in ziekenhuizen en het zijn de verpleegkundigen die daar onder lijden. Daar moet de komende maanden dringend wat aan gedaan worden.”

Terug naar de newsletter Chirec Pro Nr 22