Laptop_750

Tools voor huisartsen: een nieuw online formulier om de samenwerking te verbeteren

De Chirec-ziekenhuisgroep heeft een online formuliersysteem ontwikkeld waarmee huisartsen contact kunnen opnemen met de IT-afdeling. Dit systeem vermijdt telefonische contacten die niet altijd vlot verlopen.

De relatie tussen het ziekenhuis en huisartsen wordt elke dag sterker, met een daling van het aantal ziekenhuisopnames en een vraag naar doeltreffende tools. Dr. Pierre-Jean Verheyden, CMIO (chief medical information officer) van de Chirec-ziekenhuisgroep maakt er onophoudelijk werk van. Hij ontwikkelde met zijn team een online formuliersysteem waarmee huisartsen naar behoefte contact kunnen opnemen met de IT-afdeling: “Er was een reële vraag van huisartsen om de datatransmissie te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van de eHealthBox-dienst van het eHealth-platform. 80% van onze documenten worden via de eHealthbox-feed verzonden.” 

Twee formulieren: 24 aanvragen
Het nieuwe formulier, dat de telefonische contacten overbodig maakt, resulteerde in de constructie van twee formulieren: “een voor parametrisering op basis van de geëxporteerde informatie en een ander contactformulier voor de aanvraag van medische verslagen. De export moet worden geconfigureerd in een specifiek formaat voor de gecodeerde gegevens, zodat het leesbaar is voor de arts. Deze contactaanvraag komt rechtstreeks via een specifieke connector en we hebben onze website aangepast. Deze formulieren staan op de website “Chirec.be in ‘Voor professionelen’.”

De eerste stappen van deze aanpassing werpen al hun vruchten af: “Sinds juni kregen we 24 aanvragen via dit specifieke kanaal van huisartsen. Ze zijn erg blij met deze formule van direct contact. Ze besparen tijd omdat ze het vroeger veel tijd verloren aan de telefoon.”

Belgian Meaningful Use Criteria
Het dagelijks uitwisselen van GPD-documenten is belangrijk voor de Chirec-ziekenhuisgroep. “Het gaat om 37.000 meldingen aan artsen per maand via de e-healthbox. De ontwikkeling van het GPD gebeurt met respect van de BMUC (Belgian Meaningful Use Criteria). Voor het exporteren van gegevens naar de behandelende arts is toestemming van de patiënt vereist, en de link met de huisarts moet worden gespecificeerd in het patiëntendossier. “Dit vergemakkelijkt de administratieve taken: “Met de BMUC hebben we een automatiseringsprogramma dat onze werkwijze veranderde.  We hebben ons geïnformatiseerd medisch dossier ontwikkeld op basis van criteria van Volksgezondheid.”

AVG en vragen van patiënten
Bij de technologische en IT-transformatie van het ziekenhuis duikt de vraag naar de AVG regelmatig op: “Patiënten stellen vragen over gegevensbeveiliging: wij antwoorden. We houden ons aan de wetmatigheden van het globaal medisch dossier en we houden constant toezicht op de productie en de overdracht van medische gegevens, het is fundamenteel voor onze werking, dat spreekt.”