AppareilAuditif_750

Semi-implanteerbaar hoorapparaat: een primeur voor de Chirec-groep en Brusselse privéziekenhuizen

Mensen met lichte tot ernstige doofheid kunnen bepaalde geluiden niet horen in functie van de intensiteit en de frequentie. Die mensen kunnen in de meeste gevallen een beroep doen op hoorapparaten. Maar bij chronische infecties van de gehoorgang, allergieën of stenose van de gehoorgang zijn klassieke hoorapparaten niet altijd een geschikte oplossing.

Middenoorimplantaten zijn een mogelijke oplossing bij neurosensoriële doofheid of lichte tot ernstige gemengde doofheid. Ze stimuleren de structuren van het middenoor in de buurt van het slakkenhuis en imiteren de natuurlijke mechanische vibraties die het slakkenhuis stimuleren bij normaal gehoor. Omdat middenoorimplantaten de gehoorgang vrijlaten, zijn ze geschikt voor patiënten bij wie de neurosensoriële doofheid gepaard gaat met een pathologie zoals chronische, externe otitis, die het gebruik van klassieke hoorapparaten verhinderen.

Een externe audioprocessor (hoorapparaat) spoort geluid op en zet het om in elektrische stimulaties. Die impulsen worden via het implantaat door de huid doorgegeven aan het middenoor waar ze omgezet worden in mechanismevibraties die het slakkenhuis stimuleren. Het implantaat wordt aangebracht ter hoogte van het mastoïd en geeft elektrische boodschappen door aan een klein vibrerend toestelletje dat vastgemaakt wordt aan een gehoorbeentje. Het toestelletje wordt op zijn plaats gehouden met een magneet en kan om de vijf jaar vervangen worden om te kunnen genieten van technologische evoluties. Het geïmplanteerde deel moet nooit vervangen worden.

Indicaties

  • Lichte tot ernstige neurosensoriële doofheid met stabiele conductiedrempels die de 80 dB niet overschrijden  ( 1-2-4 KHz gemiddelde).
  • Gemengde of transmissiedoofheid met stabiele botgeleiding die de  60 dB niet overschrijdt (gemiddelde van de 1-2-4 KHz).
  • Leeftijd: 5 jaar en ouder.
  • Afwezigheid van infecties in het middenoor.
  • De anatomie van het oor maakt het mogelijk om een implantaat aan te brengen op een aangepaste vibrerende structuur.

Chirurgie
Incisie achter het oor. Mastoïdectomie. Plaatsing van het implantaat in een kleine inkeping in het mastoïdbot. Het apparaat wordt vastgeklemd aan een gehoorbeen (aambeeld of stijgbeugel). Bij afwezigheid van gehoorbeentjes, gebeurt dit op het membraan van het ronde venster.

Klinisch geval
De patiënt is een 54-jarige vrouw die meerdere malen was geopereerd voor cholesteatoom (open operatie). Er werd opening gemaakt in het mastoïd in de gehoorgang door de achterwand van het botkanaal te verlagen. De vrouw had alleen nog een stijgbeugel en pogingen tot een ossiculaire reconstructie faalden.

Het is een feit dat reconstructies via open techniek moeilijker zijn. Dat is de reden waarom we die technieken vandaag vermijden en  dat we er in slagen,  onder meer bij het wegnemen van choleastomen, dankzij de optica om te werken onder een microscoop.

Ze droeg een conventioneel apparaat dat onvoldoende amplificatie toeliet en tot herhaalde infecties leidde door gebrek aan ventilatie van de mastoïdholte. Door het aanbrengen van de prothese kan de gehoorgang open worden gelaten, waardoor infecties worden vermeden. Het implantaat bevindt zich een paar centimeter achter haarlijn, midden in het haar. De plaatsing van het hoortoestel door magnetisatie is dus onzichtbaar.

Dr. Patrick Levie, diensthoofd NKO, Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, consultant Delta.

De dienst NKO bevindt zich op alle sites en behandelt patiënten van alle leeftijden met een medisch of chirurgisch probleem “neus-keel-oren”. De specialisten behandelen alle aandoeningen in de NKO-regio, van het stellen van een diagnose tot aan de behandeling. NKO is een onmisbaar onderdeel van de hoofd-halscluster die op eenzelfde site de diensten oftalmologie, stomatologie, tandheelkunde en cervico-maxillo-faciale chirurgie bundelt.

Om de NKO’s van Chirec te ontdekken, klik hier.

Terug naar de newsletter Chirec Pro Nr 22