arts9

GMD: het Chirec is erg strikt wat betreft het respecteren van de privacy van de patiënten

Vanaf het begin in 2004 maakte de ziekenhuisgroep CHIREC direct deel uit van de dynamiek van het delen van medische gegevens via de computer, door te participeren in het Brusselse Gezondheidsnetwerk gecreëerd door ABruMeT.

Sinds 10 juli besloten alle ziekenhuizen in de groep om bij hun patiënten de voordelen van gedeelde medisch dossier (GMD) te promoten. Ze nodigen hen uit om een formulier in te vullen en te ondertekenen dat toelaat aan de artsen om de medische gegevens van de patiënt te delen.

Sinds enkele dagen staan alle medische dossiers van alle ziekenhuizen in de ziekenhuisgroep online. Dit betekent dat de huisarts van een patiënt die is opgenomen in een CHIREC ziekenhuis of behandeld wordt door een arts van het CHIREC, nu rechtstreeks toegang heeft tot het dossier van de patiënt. Op voorwaarde natuurlijk dat hij toegang heeft tot het ABruMeT platform en de patiënt heeft ingestemd met de toegang tot zijn dossier.
De geïnformeerde toestemming is een noodzakelijke stap om te beginnen met het uitwisselen van documenten. De CHIREC-ziekenhuizen hebben de weg van het ondertekende document gekozen (“strikte” opt-in) in plaats van de eveneens toegestane “lichte” opt-in, zonder papieren documenten of handtekening van de patiënt.

Volgens Dr. Denis Goldschmidt, verantwoordelijk voor de IT in het Chirec en beheerder van ABruMeT, moet men de privacy van de patiënt respecteren, en deze niet opnemen in de databank zonder een handtekening, zoals sommige ziekenhuizen doen. “Men moet weten dat de Orde van Geneesheren aanvankelijk had gezegd dat de ondertekening een voorwaarde is voor het delen van geautomatiseerde medische gegevens van een patiënt, als bewijs van de geïnformeerde toestemming.” Een voorwaarde die werd versoepeld voor ziekenhuizen en verzekeraars met instemming van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In twee maanden hebben bijna 1.500 patiënten het document van het Chirec ondertekend en hun toestemming gegeven om hun medische gegevens te delen. “Wij geloven dat dit de manier is om de privacy van onze patiënten te beschermen. Personen inschrijven zonder hun formele overeenkomst is, naar onze mening, een hellend vlak waarop we ons niet willen begeven”, besluit Dr. Denis Goldschmidt.

In afwachting van een veralgemening van het systeem worden de medische rapporten natuurlijk nog steeds verstuurd aan de verwijzende artsen via de traditionele kanalen.
CHIREC is, net als de meerderheid van de Brusselse ziekenhuizen en huisartsenverenigingen, lid van de Algemene Vergadering van ABruMeT die het Brusselse Gezondheidsnetwerk regelt. Vandaag zijn er 12 ziekenhuizen en 4.200 artsen in Brussel ingeschreven in het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

Dankzij dit netwerk hebben de artsen toegang tot bepaalde medische dossiers van hun patiënten, veilig en in real time. De beschikbare gegevens op het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunnen afkomstig zijn van zorginstellingen verspreid over heel België.

Om te leren hoe u toegang krijgt tot de gegevens van uw patiënten in het CHIREC, kunt u contact opnemen met Dr. Goldschmidt per mail: denis.goldschmidt@chirec.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>