Apnee_Blanco_750

Een nieuwe therapeutische aanpak van slaapapneu

Het team van het Slaaplaboratorium op de Site Delta deed – in samenwerking met het UVC Brugmann – onderzoek naar een nieuwe therapeutische aanpak van slaapapneu met behulp van een orofaryngeale stent. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend en een aanleiding voor een wetenschappelijke publicatie.

Professor Daniel Neu en Grégory Nawara van het team van het Slaaplaboratorium in het Delta Ziekenhuis voerden samen met het UVC Brugmann een onderzoek naar een nieuwe therapeutische aanpak van slaapapneu. De Fondation Care is een van de sponsors van deze studie.

Deze case study gebruikt een prototype van een uitneembare orofaryngeale stent. Door een nieuw mechanisch spalkeffect beperkt het de retrolinguale collaps tijdens obstructieve slaapapneu. Dit is de eerste publicatie van een wetenschappelijk artikel waarin de CHIREC Ziekenhuisgroep in het internationaal wetenschappelijke tijdschrift The Laryngoscope vermeld staat. Een mooi bewijs van het uitstekende onderzoekswerk dat in de ziekenhuisgroep verricht wordt.

Het slaapapneusyndroom wordt gedefinieerd als een gedeeltelijke of totale recurrente collaps van de bovenste ademhalingswegen tijdens de slaap. Het syndroom leidt tot heel wat risico’s voor de gezondheid die gecorreleerd zijn met de fysiopathologische impact van het chronisch tekort aan zuurstof ter hoogte van de arteriële microcirculatie. Het gaat vooral om cardiovasculaire risico’s: cerebrovasculaire accidenten, hypertensie, metabolismestoornissen van het diabetestype, en ook om humeur-, concentratie- en libidostoornissen. De vermoeidheid die gepaard gaat met ernstige gevallen van het slaapapneusyndroom kan een aanleiding zijn voor een rijverbod.

15 à 20 % van de patiënten verdraagt CPAP niet
De standaardbehandeling van slaapapneu is een toestel met een masker en een pomp die voor een continue positieve druk in de luchtwegen zorgt, en de mond- en keelholte openhoudt. Het toestel wordt ook wel CPAP genoemd, een afkorting voor continuous positive airway pressure. De behandeling is doeltreffend, maar 15 à 20% van de patiënten verdraagt het toestel niet. Bovendien zou de therapietrouw op lange termijn heel wat te wensen overlaten.

Chirurgische ingrepen, talrijk en gevarieerd, kunnen het beeld van apneu vaak verbeteren, maar de verschillende uitgevoerde multicentrische onderzoeken konden nooit een doeltreffendheid aantonen die vergelijkbaar is met die van CPAP. Tandapparaatjes (mandibulaire repositieapparaten) kunnen het klinisch beeld verbeteren, maar blijven voorbehouden voor matige gevallen van apneu.

Een wereldprimeur
“Daarom boog ons onderzoeksteam (prof. Daniel Neu, somnoloog, dr. Gregory Nawara, NKO en David Bouchez, ingenieur) zich over een nieuwe therapeutische aanpak. Die aanpak biedt de patiënt een doeltreffendheid die vergelijkbaar is met die van CPAP, maar die comfortabeler en discreter is. Dit komt de therapietrouw ten goede. We ontwikkelden een orofaryngeale stent die op een strategisch punt in de farynx, achter de tong, aangebracht wordt. Zo heeft de tool een mechanisch spalkeffect om elke collaps van de luchtwegen te verhinderen. Vandaag werken we aan de selectie van een aantal patiënten om de vorm, de structuur en de positie van de stent te implementeren”, zegt dr. Nawara.

De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend, en werden gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Laryngoscope. “Wanneer alle gegevens van de studie ingezameld, geanalyseerd en behandeld zullen zijn, kunnen we ons onderzoek uitbreiden naar een grotere groep patiënten. Het doel op korte termijn is om dit soort innovatieve aanpak toe te voegen aan de huidige therapeutische opties voor patiënten met apneu”, besluit dr. Nawara.

ImageApnée_750

“Het niet-invasieve hulpmiddel, dat gemakkelijk in te brengen is, wordt op een dentaal mondstuk bevestigd. De totale apneu/hypopneu-index (AHI) bedroeg aan de baseline 15,5/uur van de totale slaapduur en 24,4 per uur paradoxale slaap. Met het hulpmiddel verlaagde de totale AHI tot 6,7 per uur (vermindering met 56,8%) en tot 1,5 per uur van paradoxale slaap (vermindering met 94,3%). De efficiëntie van de slaap onder mechanische behandeling was uitstekend (rendementsrapport op 96,5%).” *

* Neu D, Nawara G, Newell J, Bouchez D, Mairesse O. First Successful Mechanical Splint for Obstructive Sleep Apnea With an Orally Administrable Pharyngeal Stenting Device. The Laryngoscope, 00:1-4, 2018. doi.org/10.1002/lary.27451.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>