Insurance_750

DKV-verzekeringen: Chirec geeft tekst en uitleg

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over DKV, maakten sommige patiënten zich zorgen over een niet-optimale terugbetaling van de kosten voor ziekenhuisopnames. De Chirec-ziekenhuisgroep wil tekst en uitleg geven en patiënten geruststellen.

Het schrappen van 33 partnerziekenhuizen betreft alleen de individuele Hospi Select contracten die afgesloten werden vanaf 1 januari 2018 (het gaat om 20.000 contracten). Zowel oude individuele DKV-contracten als DKV-contracten onderschreven via bedrijven, zijn niet betrokken (ongeveer 1.800.000 contracten).

In het geval van een Hospi Select-contract vergoedt de DKV niet langer de volledige honorariumsupplementen die beperkt worden tot 80%. De resterende 20% wordt bij de patiënt in rekening gebracht. Voor dit type contract afgesloten vanaf 1 januari 2018 is het gebruik van de Medi-Card (derde betaler) niet meer mogelijk. DKV biedt andere vormen van verzekering aan waardoor de betrokken Chirec-patiënten optimaal kunnen worden vergoed. Die optie is geldig tot eind maart 2020.

Bij wijze van besluit zijn dit dé twee belangrijke boodschappen van de Chirec-ziekenhuisgroep:

  • De DKV-dekking bij Chirec blijft hetzelfde, met uitzondering van individuele Hospi Select-contracten.
  • Patiënten met een Hospi Select-verzekering worden uitgenodigd om snel contact op te nemen met hun verzekeringsagent.

> Lees ook: Vragen over terugbetalingen of verzekeringen? Een nieuwe dienst geeft antwoord op alle vragen van patiënten

> Terug naar de nieuwsbrief