Organigram_750

Chirec: een nieuw medisch organigram

Sinds 2015 wordt de medische structuur van de Chirec-ziekenhuisgroep georganiseerd in medisch-verpleegkundige clusters. Naast die operationele clusters op de drie ziekenhuissites, werden transversale inter-ziekenhuisdepartementen gecreëerd. Vijf jaar geleden zag een nieuw organigram het licht dat om de vijf jaar vernieuwd wordt. Ontdek wie de nieuwe hoofden zijn van de clusters en de departementen in 2020.

De clusters (locomotorisch cluster, moeder- kind cluster, visceraal cluster en thorax- en vaatcluster) worden geleid door een medisch-verpleegkundig binoom .   Elk cluster heeft klinische trajecten, specifieke uitrustingen en er is samenwerking met alle ziekenhuisberoepen  (artsen, paramedici, verzorgend personeel) rond de patiënt. De medische specialismen die geen deel uitmaken van de clusters zijn gegroepeerd in departementen (anesthesiologie, klinische biologie, geriatrie, medische beeldvorming, acute geneeskunde, metabolische, neurowetenschappelijke, oncologische en oftalmologische geneeskunde).

Het werk organiseren rond specifieke activiteitenclusters versterkt de expertise en medische kwaliteit, twee waarden die essentieel zijn voor de ziekenhuisgroep. Bovendien bevordert het feit dat aan het hoofd van de clusters een medisch-verpleegkundig team staat, de samenwerking tussen deze twee beroepen, wat op zijn beurt leidt tot de ontwikkeling van gemeenschappelijke zorgprocedures en protocollen, essentiële elementen die in het kader van de accreditatie moeten worden opgenomen in diensten of ziekenhuizen.

De selectie van kandidaten en de benoeming van clusterhoofden gebeurt op basis van objectieve roosters in overleg met de Raad van bestuur, de Medische raad en de directie van het verpleegkundig departement. De belangrijkste missies worden hieronder samengevat. Daarnaast werden de rollen en functieprofielen van de clusterhoofden gedefinieerd.

–  Het dagelijks beheer van het cluster.
– Het organiseren van opnameprocedures voor patiënten.
– Het opzetten van gestandaardiseerde procedures voor de behandeling van patiënten met dezelfde pathologie.
– Het ontwikkelen van zorgpaden, rekening houdend met de eisen van de overheden.
– Het opstellen van een veiligheids- / kwaliteitsbeleid.
– Evolueren naar het accreditatiesysteem.
– In samenwerking met de betrokken personen, de investeringen in medische en niet-medische apparatuur en personeel definiëren.
– Het uitwerken van het budget, met regelmatige budgetcontrole.
–  Waken over de activiteit, de aantrekkelijkheid en de leeftijdspiramide.
– Nauw samenwerken met huisartsen.
– Een jaarverslag opstellen.

 Clusters
- Locomotorisch cluster: orthopedie-traumatologie, reumatologie en fysiotherapie, revalidatie, kinesitherapie.
– Moeder-kind cluster:  neonatologie, medisch geassisteerde voortplanting, kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie, genetica.
– Thorax- en vaatcluster:  cardiologie, pneumologie, thoracale chirurgie, vasculaire chirurgie.
– Visceraal cluster: gastro-enterologie, chirurgie, digestieve chirurgie, urologie, gynaecologie.

Departementen
- Anesthesiologie
– Klinische biologie
– Geriatrie
– Medische beeldvorming:  radiologie, nucleaire geneeskunde
– Acute geneeskunde: spoed, intensive care
– Metabolisch departement: inwendige geneeskunde, nefrologie/dialyse, endocrinologie
– Neurowetenschappen: neurologie, neurochirurgie, neuropediatrie, psychiatrie/neuropsychologie, algologie/pain clinic, slaaplaboratorium
– Oncologie: radiotherapie, oncologische klinieken
– Oftalmologie
– Hoofd en hals cluster: NKO, stomatologie, tandheelkunde, maxillofaciale chirurgie.

> Terug naar de nieuwsbrief