Videos

Jean Gérain_750

Waarom een afdeling Metabolisme in de Chirec-ziekenhuisgroep? (Dr. Jean Gérain)

De afdeling Metabolisme groepeert een aantal multidisciplinaire disciplines die de zorg voor patiënten met meerdere ziekten optimaliseren. Om welke ziekten gaat het? Hoe verloopt de samenwerking met huisartsen? Dr. Jean Gérain, hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde in het Delta-Ziekenhuis en hoofd van de afdeling Metabolisme van de Chirec-ziekenhuisgroep geeft tekst en uitleg in deze Lees verder

Haddad_750

“Er zijn drie projecten waar ook de huisartsen bij betrokken zijn” (Dr. Philippe El Haddad)

Na zijn nieuwjaarswensen gaat dr. Philippe El Haddad, Algemeen Medisch Directeur van de Chirec-ziekenhuisgroep in een korte video in op de drie belangrijkste medische projecten op drie Chirec-sites in 2021. De uitbreiding van het centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting (MBV) en de vernieuwing van de dienst gynaecologie op de site in Braine-l’Alleud, renovatie van de Lees verder

Ceulemans_750

“Er waren extreem moeilijke tijden” (Dr. Stephan Ceulemans)

Dr. Stephan Ceulemans is diensthoofd Geriatrie van de Chirec-ziekenhuisgroep. Hij komt terug op de periode waarin de helft van de 120 bedden geriatrie ingenomen werden door patiënten uit woonzorgcentra. Hij wijst op het belang van een goede communicatie tussen huisartsen en coördinerende artsen. De diensten Geriatrie worden beheerd door een duo bestaande uit een arts Lees verder

Vokaer_750

Dr. Mathieu Vokaer: “Competenties transversaal bundelen” (Video)

Het departement Neurowetenschappen van de Chirec-ziekenhuisgroep is een groot departement met verschillende specialismen (Neurologie, Neurochirurgie, Neuropediatrie, Psychiatrie, Algologie en Polysomnografie) en tal van experten in de klinische neurowetenschappen. Chirec Pro sprak met dr. Mathieu Vokaer, diensthoofd van het departement Neurowetenschappen.    Alle specialismen van de afdeling Neurowetenschappen hebben de diagnostische en therapeutische aanpak van disfuncties Lees verder

Une_750

Covid-19-crisis in de Chirec-ziekenhuisgroep: de twee directeurs blikken terug (Video)

Voor deze editie die helemaal in het teken staat van de pandemiecrisis komen de twee directeurs van de Chirec-ziekenhuisgroep, dr. Philippe El Haddad, algemeen medisch directeur en dr. Benoît Debande, algemeen en administratief directeur terug op de crisis, de uitdagingen en het beheer ervan. Zo was er de organisatie van een pre-triagepost door huisartsen, het Lees verder

Doctor_750

Covid-19 op de spoed: “Het leek wel oorlogsgeneeskunde”

In maart trad het ziekenhuisnoodprogramma in werking en was de covid-cirisis ook in de Chirec-ziekenhuisgroep een feit. Wij spraken met de dokters  Marie Vanhove, Joe Kadou en Soheil Zahir, verantwoordelijken van de spoeddiensten op de drie Chirec-sites. “Begin maart kwamen de eerste covid-patiënten aan op de spoed in  Braine-l’Alleud waar al een triagetent opgesteld werd. Lees verder