Een nieuw team kinderartsen in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

Een nieuw team van kinderartsen nam zopas zijn intrek in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis. Ze werken hard om de gezondheidszorg voor jonge patiënten te verbeteren. De vruchten van hun inspanningen zijn al beloond met een toename van het aantal patiënten op de diensten pediatrie en spoed.  

De dynamiek van de afdeling pediatrie blijkt ook uit de organisatie van een eerste symposium, getiteld “Le Printemps de la pédiatrie”, dat op briljante wijze werd georganiseerd door dr. Wassim El Bitar, het nieuwe hoofd pediatrie van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis. Meer dan 100 mensen namen deel, waaronder artsen van alle specialismen, verpleegkundigen en vroedvrouwen.

Negen sprekers namen het woord, gevolgd door interactieve vraag- en antwoordsessies. De behandelde onderwerpen waren: “Gastro-oesofageale reflux: over- of onderbehandeling” (dr. M. Pletincx), “Testiculaire ectopieën” (dr. A. Sassine), “Oorontstekingen vanuit KNO-oogpunt” (dr. P. Levie), “Malaise bij kinderen: ECG of geen ECG” (dr. P. Ghostine), “Overtuigen van de anti-vaxers” (dr. S. Blumental), “Obesitas bij kinderen” (dr. S. Blumental), “Obesitas bij kinderen” (dr. P. Levie), “Obesitas bij kinderen: ECG of geen ECG” (dr. P. Ghostine), “Obesitas en overgewicht, de therapeutische aanpak”,  (dr. J. Munck), “Acne bij de adolescent”  (dr. Ch. Stenier) en “Hebben ouders het recht om te beslissen over medische ingrepen bij hun kinderen?” L. Renchon).

Verpleegkundigen namen ook deel aan het symposium met twee uiteenzettingen over de rechten van kinderen en pasgeborenen in de pediatrie en neonatologie, door mevrouw M. Jabbour, hoofdverpleegkundige in de pediatrie en mevrouw M.-T. Okoko, hoofdvroedvrouw.

Dr. Anne Fostier, hoofd van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis en dr. Philippe El Haddad, algemeen medisch directeur van de Chirec-ziekenhuisgroep, feliciteerden de afdeling pediatrie met de uitdagingen die ze had overwonnen. “De herstructurering van de afdeling kindergeneeskunde komt alle patiëntjes ten goede”. Dr. El Haddad sloot het evenement af door erop te wijzen dat de essentiële rol van huisartsen in de gezondheid en het welzijn van kinderen niet kan worden onderschat. “Uw expertise en samenwerking zijn fundamentele pijlers van de patiëntenzorg. Zonder uw waardevolle partnerschap zou ons werk niet zijn volledige potentieel kunnen bereiken”, zo besloot hij.