DeBacker3_750

Covid-19 op IZ: “Overleving hoger dan het nationale gemiddelde”

Professor Daniel De Backer is diensthoofd Acute Geneeskunde van verschillende sites van de Chirec-ziekenhuisgroep. De covid-crisis werd zo goed mogelijk aangepakt en dat dankzij de algemene samenwerking, aldus de intensivist. Maar het is niet omdat de eerste golf afloopt dat de crisis voorbij is, zo waarschuwt hij.

“Op onze drie sites hebben we ongeveer 120 patiënten opgevangen op Intensieve Zorg (IZ) en de overleving bedroeg meer dan 85%, wat hoger is dan het nationale gemiddelde. En als we alleen kijken naar patiënten die beademd moesten worden is dat percentage hoger dan 70% wat ook hoger is dan het nationale gemiddelde. Die goede resultaten weerspiegelen het werk in de IZ-diensten, maar ook in alle andere ziekenhuisdiensten.  De opening van bijkomende eenheden, onder meer in de recovery en het dagziekenhuis, stelden ons in staat om de toevloed aan patiënten op te vangen, vooral in de maanden maart en april”, aldus prof. Daniel De Backer.

Tsunami
De professor preciseert dat de gebruikelijke capaciteit van 33 bedden met beademing uitgebreid werd tot vijftig. “Al het verzorgend personeel kwam helpen, niet alleen artsen maar ook artsen in opleiding, verpleegkundigen, paramedisch en logistiek personeel, de solidariteit was heel groot en dankzij die solidariteit konden we de eerst golf doorstaan.”  De intensivist wijst ook op de spectaculaire inzet van de verpleegkundigen, gezien de hoge nood van de patiënten, zowel wat de zorg als wat de psychologische bijstand betreft omdat covid-patiënten geïsoleerd werden.

Op lange termijn
“Vandaag is het kalmer, maar je mag niet vergeten dat veel patiënten langdurig op IZ verbleven en dat zo’n verblijf tot problemen kan leiden. Patiënten ontwikkelen neuropathie vanwege de ernst van de ziekte en de ontstekingsmechanismen, maar ook door de geneesmiddelen en in het bijzonder neuromusculaire blokkers. Men mag niet vergeten dat deze neuropathieën tijd nodig hebben om te genezen en aanzienlijke zwakte genereren, ook door sarcopenie. De duur van de beademing speelt ook een rol. Veel van deze patiënten werden twee of drie weken beademd in buikligging wat veel meer is dan gebruikelijk. Ondanks fysiotherapie zullen deze patiënten op lange termijn met neuromusculaire zwakte kampen.

Ter hoogte van de longen veroorzaakt de ziekte fibrose. Bij de meeste patiënten herstelt de longfunctie, maar onderzoek bij patiënten met SARS-Cov-1 6 tonen aan dat die fase tot negen maanden in beslag kan nemen.”

Na het ziekenhuisverblijf
“De meeste patiënten kunnen naar huis gaan en basisactiviteiten uitvoeren. Voor meer complexe activiteiten of handelingen die meer energie vergen, kan het moeilijker zijn en langer duren.  De patiënten zullen op lange termijn nood hebben aan hulp van huisartsen, fysiotherapeuten en vermoedelijk ook psychologen. De samenwerking met huisartsen en andere zorgverstrekkers is en blijft daarom essentieel voor een goede follow-up.”

> Meer info over de intensieve zorg van Chirec