Coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Brussels

Post-covid-19-revalidatie: multidisciplinair en maandenlang

Er zijn nog heel wat onbekenden wat covid-19 betreft, maar het is duidelijk dat de ziekte alle organen aantast, niet alleen de longen. Het virus kan inderdaad het hart, het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel aantasten.  

“Er kunnen zich meerdere problemen voordoen: fysieke de-conditionering, spiermassaverlies, polyneuropathie, verschillende cognitieve stoornissen (geheugen, oriëntatie, concentratie, enz.), psychische stoornissen zoals angst of depressie, stofwisselingsstoornissen, gewrichtsstijfheid, enz. Ten slotte is er ook van sprake van vermoeidheid en hoofdpijn”, zegt dr. Corinne Motte, hoofd van de afdeling revalidatie en fysische geneeskunde van het Delta Ziekenhuis.

Slikken, praten, zitten, opstaan, lopen het zijn allemaal natuurlijke functies die patiënten die langdurig op de intensive care liggen opnieuw zullen moeten leren. Dat vergt veel energie en geduld, maar revalidatie is een must om restletsels op lange termijn te vermijden. Patiënten moeten daarom globaal behandeld worden, multidisciplinair.

“In het Deltaziekenhuis werd voor al deze patiënten een revalidatieprogramma opgesteld, of ze nu matig of ernstig getroffen werden. Ze krijgen multidisciplinaire zorg (fysische geneeskunde, longziekten, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie etc.). Bij de fysiotherapie bijvoorbeeld begint elke sessie met het nemen van parameters (bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte in het bloed, dyspneu-evaluatie) om te zien wat de toestand van de patiënt is”,  zegt Sophie Gadenne, fysiotherapeut. “We laten ze uithoudings- en spieropbouwoefeningen doen om de patiënt weer te leren lopen”,  zegt Philippe Claes, hoofd fysiotherapie in het  Delta Ziekenhuis. “Vervolgens wordt er aan de ademhaling gewerkt en de  sessie wordt afgesloten met evenwichtsoefeningen”, aldus Julie Dacquin, adjunct-hoofd fysiotherapie.

“Onze teams komen wekelijks bijeen om de progressie van de patiënten te evalueren en de follow-up te verzekeren”, zegt dr. Motte.

> De dienst revalidatie en fysische geneeskunde van Chirec