Allergies_750

Opening van de multidisciplinaire Immuno-Allergologie kliniek: een ‘plus’ voor patiënten én artsen

Problemen gecorreleerd met toenemende vervuiling, nieuwe voedseltrends en kruisallergieën leiden tot nieuwe problemen waarbij artsen actief moeten samenwerken. Een van de oplossingen is de opening van een interdisciplinaire kliniek die allergieën behandelt in een ‘kort circuit’.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn allergieën de vierde meest voorkomende ziekte ter wereld. De WHO schat dat in 2050 de helft van de wereldbevolking minstens één allergische aandoening zal hebben. Of het nu gaat om luchtwegen, geneesmiddelen, de huid of voedsel; allergieën zijn talrijk, gekruist, de incidentie neemt toe en de behandeling vereist interdisciplinaire kennis.

De gevolgen van een allergie kunnen talrijk zijn en tijd speelt zelden in het voordeel van de patiënt voor wie de primaire symptomen nefaste bijwerkingen kunnen hebben zoals verhoogde stress, vermoeidheid, minder levenskwaliteit, hoge medische kosten, enz.

Voor de behandeling van allergieën is het noodzakelijk dat huisartsen en specialisten op het terrein samenwerken omdat hun zorg complementair is. In die context richtte specialist dr. Catherine Mbazoa de multidisciplinaire Immuno-Allergologie kliniek op, op de Delta-site, waar ze samenwerkt met specialisten van andere Chirec-ziekenhuizen (Sint-Anna Sint-Remi en Lambermont).

Een ‘kort circuit’ zorgtraject, een toegevoegde waarde
Voor dr. Mbazoa is “de samenwerking tussen professionals in een kort circuit essentieel voor het welzijn van de patiënt en de zorgverleners”.

De problemen die gecorreleerd zijn met klimaatverandering, toenemende vervuiling, nieuwe voedingstrends en bijbehorende diëten creëren nieuwe problemen waarbij artsen actief moeten samenwerken. Regelmatige multidisciplinaire en multi-site vergaderingen maken kennisuitwisseling en betere besluitvorming in het belang van de patiënt mogelijk.

Een team van zestien specialisten, apothekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen werkt samen in de multidisciplinaire kliniek voor de behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

Verschillende soorten bilans kunnen worden uitgevoerd: respiratoir allergisch, voeding, opsporing van eosinofiele oesofagitis (slokdarmbiopten), van lactose-intolerantie, coeliakie en niet-coeliakie overgevoeligheid voor gluten, intolerantie voor FODMAP, rhinosinusitis, contact- en huidallergieën, toxidermie, enz.

Technologie om de communicatie te verbeteren
Dr. Mbazoa preciseert dat de behandeling op verschillende niveaus wordt vergemakkelijkt. In de arts-patiëntrelatie omdat de patiënt mogelijke reacties documenteert met behulp van zijn smartphone door een eenvoudige foto of via apps. “Een patiënt bezorgde mij bijvoorbeeld onlangs een reeks foto’s die ze had genomen naar aanleiding van verschillende huidreacties die de diagnose in dit specifieke geval hebben vergemakkelijkt.”

“In de relatie tussen specialisten kan het EMD tegelijkertijd door alle betrokken collega’s worden geraadpleegd. De patiënt kan op elke site doorverwezen worden naar de multidisciplinaire Immuno-Allergologie kliniek, wat een betere behandeling van de pathologie mogelijk maakt..”

Wat de relatie tussen huisartsen en specialisten betreft is  extra follow-up bijzonder belangrijk. “Naast het EMD vergemakkelijkt de centralisatie van de zorg en de vertrouwensrelatie met de specialist wat het zorgtraject ten goede komt.”

Teams Delta-site
Coördinerend arts
Dr. Catherine Mbazoa, pneumoloog, allergoloog

 > Meer info

> Lees ook: Anafylaxie en voedingsallergieën