Nieuw in het Delta ziekenhuis: de Kliniek voor de preventie en de opsporing van kanker

Logo CCI

                   Logo-KliniekPreventieKanker

De eerste consultaties in het Kliniek voor de preventie en opsporing van kanker hadden begin april plaats op de Delta-site en worden zo snel mogelijk uitgebreid naar de andere sites. Op een gepersonaliseerde consultatie kan een ‘oncologisch risicoprofiel’ van de patiënt opgesteld worden. In functie van de risicofactoren kunnen een aantal onderzoeken en gespecialiseerde consultaties (opsporing) aanbevolen en georganiseerd worden op een of twee dagen. De resultaten van dat opsporingscircuit worden aan de patiënt meegedeeld tijdens een tweede consult en -als de patiënt het daarmee eens is- overgemaakt aan de behandelende arts(en). Op basis van de resultaten worden tijdens die tweede consultatie aanbevelingen inzake follow-up of behandeling verstrekt en ook advies over de preventie van kanker.

Preventie en opsporing

Het is vandaag nog altijd onmogelijk om alle kankers te vermijden, maar het is wel mogelijk om bij te dragen tot de preventie van kanker. Eenvoudige maatregelen zoals niet roken, een gezond lichaamsgewicht behouden, de consumptie van alcohol beperken, enz. kunnen het risico op kanker met ongeveer 30% doen dalen. Door middel van opsporing kunnen een aantal kankers opgespoord worden, vaak in een vroegtijdig stadium, voordat de symptomen optreden. Bij vroegtijdige opsporingen zijn behandelingen doeltreffender en is de kans op genezing groter. In sommige gevallen worden bij de screening ook precancereuze letsels opgespoord. Die letsels kunnen behandeld worden om de ontwikkeling naar kanker te stoppen.

Kliniek voor de preventie en de opsporing van kanker: de consultatie

Tijdens de consultatie kan een risicoprofiel opgesteld worden en kunnen eventueel een aantal onderzoeken en consultaties bij specialisten voorgeschreven worden.

Wat u moet weten over de Kliniek voor de preventie en de opsporing van kanker:

  • Consultaties zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder bijzonder risico op kanker;
  • Een persoonlijk multidisciplinair preventief en opsporingsplan wordt opgesteld in functie van elk individueel risicoprofiel;
  • De organisatie van een opsporingscircuit met een aantal onderzoeken en gespecialiseerde consultaties;
  • De centralisatie van de resultaten, het mededelen van de resultaten en de transmissie naar de behandelende arts(en);
  • Toegankelijke doelstellingen en transparantie van de kosten.

Kliniek voor de preventie en de opsporing van kanker en het CCI  

Het Chirec Cancer Institute (CCI) bestaat uit twaalf klinieken waar nu ook de Kliniek voor de preventie en de opsporing van kanker aan toegevoegd wordt. Er worden jaarlijks ongeveer 5.000 kankerpatiënten behandeld, wat zich vertaalt in meer dan 10.000 opnames per jaar.

Het CCI is tien jaar oud en is het eerste privécentrum voor de oncologie in België. De klinische activiteiten betreffen zowel klassieke ziekenhuisopnamen als daghospitalisatie.

Een aantal cijfers:

7.000 ambulant toegediende chemotherapieën per jaar, bijna 40.000 mammografieën in 2017; 750 patiënten die behandeld worden met radiotherapie, waarvan de helft patiënten met borstkanker.

Het CCI groepeert artsen, verpleegkundigen en paramedici om patiënten te helpen bij elk facet van de gepersonaliseerde behandeling. De diagnostische en therapeutische procedures worden besproken op het Multidisciplinair Oncologisch Consult’ of MOC, zowel voor als na de behandeling. De activiteiten worden georganiseerd in zes poliklinieken en drie ziekenhuissites. Daar worden ze gecoördineerd in het kader van erkende oncologische zorgprogramma’s met de doeltreffende hulp van coördinerende verpleegkundigen.