ivf_750

Nieuw in het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting (CMBV)

Al meer dan dertig jaar bieden de Chirec-ziekenhuizen de meest doeltreffende technieken voor medisch begeleide voortplanting (MBV) aan onvruchtbare patiënten aan. Ze worden uitgevoerd door een team van specialisten op de locaties Delta en Braine l’Alleud-Waterloo. Consultaties zijn er ook in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, het Medisch Centrum Edith Cavell , de City Clinic Louiza en het Medisch Centrum Jean Monnet. Dit jaar wordt de eerste steen gelegd voor een gloednieuwe dienst in het Ziekenhuis Braine l’Alleud-Waterloo.

In 1978 werd de eerste baby van in-vitrofertilisatie geboren. Een paar jaar later, in 1986, werd het Centrum voor geassisteerde voortplanting van Chirec geopend. Sindsdien heeft het MBV-laboratorium internationale bekendheid verworven dankzij zijn wetenschappelijke excellentie en zijn investeringen in geavanceerde technologieën. Het is het eerste Belgische laboratorium dat embryo’s kweekt tot het blastocyste-stadium en een pionier in de ontwikkeling van vitrificatietechnieken die essentieel zijn voor cryopreservatie van gameten en embryo’s en de selectie van spermatozoa (IMSI- Intra-cytoplasmic Morphologically-selected Sperm Injection). Het centrum speelt ook een belangrijke rol bij het behoud van de fertiliteit van mannen en vrouwen (invriezen van sperma en eicellen) om oncologische of maatschappelijke redenen.

 Wat heeft het CMVB nog meer te bieden?

Dankzij die knowhow kon het CMVB haar aanbod voor patiënten verruimen:

– Een pre-implantatiediagnose die koppels met een hoog genetisch risico een vroegtijdige diagnose biedt, vóór het begin van de zwangerschap. Dit helpt bij het voorkomen van zwangerschapsafbrekingen;
– Verbetering van de behandeling van patiënten met extreme oligospermie door  bevriezing van de zeldzame spermatozoa die aanwezig zijn in het ejaculaat of de testiculaire biopsie;
– Optimalisatie van spermaselectie-benaderingen (IMSI, microfluïdica);
– De ‘one cycle-one family’ aanpak  die erin bestaat het aantal cycli dat nodig is te beperken door de omstandigheden voor de eicel- en embryonale kweek te verbeteren, een betere selectie van embryo’s (niet-invasieve moleculaire technieken, cc-test, residuale media, enz.), door de methoden van vitrificatie van eicellen en embryo’s te maximaliseren.

In bepaalde omstandigheden zijn teleconsultaties mogelijk.

Een nieuw laboratorium
Om aan de top te blijven investeert de Chirec-ziekenhuisgroep in een nieuw MBV-laboratorium in het Ziekenhuis Braine l’Alleud-Waterloo.

Deze nieuwe infrastructuur zal het mogelijk maken om in te spelen op de toename van het aantal patiënten door ze te onthalen in een aangename, efficiënte, professionele en respectvolle omgeving met aandacht voor de specificiteit van elke patiënt.

In het nieuwe centrum kunnen patiënten rekenen op de allernieuwste technische vooruitgang op het gebied van MBV met aandacht voor veiligheid, resultaten, efficiëntie en welzijn.

> Meer info