sekharaBW

Neuropediatrie: een bloeiende discipline in het CHIREC-netwerk

Naast de traditionele neurologische activiteiten, omvat de meerderheid van de pediatrische neurologische consultaties ook de rol van de diagnostische eenheid en de behandeling van leerproblemen.
Chirec Pro had een ontmoeting met dr. Tayeb Sekhara, neuropediater, die uitlegt wat van een raadpleging bij de dienst neuropediatrie kan worden verwacht.

Eerst en vooral, wat is een neuropediater?
Een neuropediater is een specialist neurowetenschappen gericht op kinderen, en zijn interventiegebieden zijn talrijk en gevarieerd. Neuropediatrie verkent de pathologieën van het centrale en perifere zenuwstelsel tijdens een cruciale periode, vanaf de geboorte tot de late adolescentie.

Wat zijn de aandoeningen behandeld door de neuroloog?
Op een schematisch en verkorte manier kunnen ze worden ingedeeld volgens de leeftijd wanneer ze zich voor het eerst manifesteerden bij een kind:
– Bij de geboorte: de anoxo-ischemische aandoeningen bij een baby, op tijd of te vroeg geboren, aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel, epileptische aanvallen …
– Later kunnen kinderen last krijgen van psychomotorische ontwikkelingsstoornissen, epileptische aanvallen of andere vormen van “malaise” …
– Verder is de tussenkomst van de neuropediater vereist bij een kind met een taalachterstand, concentratieproblemen met of zonder hyperactiviteit, hoofdpijn, epileptische aanvallen, duizeligheid, evenwichtsstoornissen of problemen met het lopen.
Samengevat, de neuropediater intervenieert bij elk evenement (acuut of chronisch) dat verband houdt met een storing van het centrale of perifere zenuwstelsel.
Bovendien maken leerproblemen ook deel uit van de bevoegdheden van de neuropediater.

Hoe en door wie worden de patiënten meestal verwezen?
Dit varieert: in de eerste plaats kinderartsen, maar ook andere specialisten (KNO, oogartsen, orthopedisten ..) en niet te vergeten de huisartsen.
Kinderen met leerproblemen kunnen ook naar ons worden doorverwezen door andere professionals in de zorg voor kinderen, zoals psychologen, logopedisten en psychomotorische therapeuten.

Hoe zit het precies met de problematieken inzake de school?
Het staat centraal in mijn werk … en mijn dagelijkse beslommeringen.
U moet weten dat 1 op 10 kinderen wordt getroffen door leerstoornissen of -problemen, wat verre van verwaarloosbaar is. De uitdaging is om de oorzaak te vinden en dan snel ondersteuningspistes te bieden.
Het is helaas niet ongewoon om tijdens de consultaties kinderen te zien die lijden en psychologisch “beschadigd” zijn. Sterker nog, doordat ze worden geconfronteerd met de herhaalde mislukkingen op school, zien deze kinderen geleidelijk aan hun eigenwaarde verslechteren. Na deze “tuimeling” kan het mogelijk opduiken van angst of depressieve stoornissen zich uitdrukken in de vorm van een schoolfobie, het op zichzelf terugtrekken of somatisatie-verschijnselen (hoofdpijn, slapeloosheid, buikpijn …).
Deze moeilijkheden die het kind raken, zijn niet zonder gevolgen voor de ouders (die vaak in een moeilijke situatie zitten) en kunnen een negatieve impact hebben op het evenwicht binnen het gezin.

Wat zijn de oorzaken van schoolse leerstoornissen (SLS) ?
Onder de etiologie van schoolse leerstoornissen vallen de specifieke moeilijkheden of ‘DYS’-problemen zoals dysfasie, dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dyspraxie en het zeer “mediatieke” AD(H)D of “attention deficit disorder” met of zonder hyperactiviteit.
In de schoolse context, werken we nauw samen met de psycho-medische en sociale centra (PMS) en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) die ons regelmatig kinderen toevertrouwen met de leerproblemen en/of gedragsproblemen op school.

Hoe werkt de raadpleging van een kind dat lijdt aan SLS?
Zoals in de geneeskunde in het algemeen, is de ziektegeschiedenis ook in de pediatrische neurologie prominent aanwezig.
Tijdens het eerste consult, is het leren kennen van deze voorgeschiedenis, door goed te luisteren naar het kind en zijn ouders, een noodzakelijk tijdrovende maar waardevolle stap.
Dit interview zal worden aangevuld met een lichamelijk onderzoek (of “traditioneel” neurologisch onderzoek).
De didactische vaardigheden van het kind met leerproblemen zullen ook globaal worden beoordeeld.
Aan het einde van deze eerste consultatie zullen diagnostische sporen worden opgestart, en kan worden verzocht om het advies van de andere leden van het team (logopedisten, psychologen en neuropsychologen) om zo een multidisciplinaire beoordeling uit te voeren onder toezicht van de neuropediater.
Eén probleem kan een ander verstoppen, het is niet ongewoon voor een kind om meerdere aandoeningen te hebben (bijv ADHD + dyspraxie of dyslexie + dysgrafie + dyscalculie …)
Afhankelijk van de situatie, kan ook aanvullend advies (gespecialiseerde medici en/of technische onderzoeken) nodig zijn.
Het kind en zijn familie zullen een 2e keer worden beoordeeld door de neuropediater op basis van het resultaat van de verschillende bilans en/of evaluaties voor een “review meeting” waarin de diagnose wordt gecommuniceerd en de behandelingen afdoende worden besproken.

Hoe staat het met de neuropediatrie in het CHIREC?
De neuropediatrie is in volle ontwikkeling!
Tot 2011 was deze activiteit beperkt tot het Cavell-hospitaal, waar een compleet multidisciplinair team onder leiding van dr. Xavier Schlogel actief is.
Sinds 4 jaar is het neuropediatrisch aanbod geleidelijk uitgebreid op andere sites.
Eerst bracht het St-Anne St-Remi-ziekenhuis een nieuwe neuropediatrische site met zich mee, na de fusie met CHIREC.
Anderhalf jaar geleden werd een nieuwe neuropediatrische afdeling geopend in het Basiliekziekenhuis. Deze transformeerde zich als snel tot een multidisciplinair consultatie, momenteel een psycholoog, een neuropsycholoog en drie logopedisten omvattend. Begin 2015 heeft een kinderpsychiater, dr. Anne François, het team versterkt.
Begin 2014 heeft een ander neuropediatrische dienst het licht gezien in het medisch centrum Lambermont.
Tot slot heeft ongeveer een jaar geleden een afdeling de deuren geopend in het ziekenhuis Eigenbrakel-Waterloo, met de komst van dr. Nicolas Deconinck. Een multidisciplinair overleg moet zich ook daar in dezelfde zin ontwikkelen.
Voor Basiliek, SARE, Lambermont en Cavell bestaan de multidisciplinaire teams meestal uit: neuropediater(s), kinderpsychiater, neuropsycholo(o)g(en), psycholo(o)g(en), en logopedist(en).
In totaal zijn we dan ook aanwezig op 5 CHIREC-locaties.
Dit nieuwe aanbod van nabijheid stelt ons in staat om onze patiënten diensten van hoge kwaliteit te bieden, met redelijke wachttijden.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door de opmerkelijke gezamenlijke inspanningen van de medische en paramedische teams op de verschillende sites.

Ten slotte?
De goede ontwikkeling van de neuropediatrische activiteit op meerdere locaties is zeer bemoedigend, en ons doel is om deze dynamiek voort te zetten.

Het neuropediatrisch medisch team:
Basiliekziekenhuis: Dr. Tayeb Sekhara
Ziekenhuis Eigenbrakel-Waterloo: Dr. Nicolas Deconinck
Edith Cavell Ziekenhuis: Dr. Jurn Haan, Dr. Mickael Mathot en Dr. Xavier Schlogel
Medisch Centrum Europa -Lambermont: Dr. Tayeb Sekhara
St Anne St-Remi-ziekenhuis: Dr. Tayeb Sekhara