Baby_750

Moeder-kindkamers in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

Het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis richtte nieuwe kamers in op de dienst neonatologie. De kamers zijn uitgerust om medisch te kunnen ingrijpen bij een baby en om het comfort van de moeder te verzekeren, net zoals in een kamer op materniteit.  

Het is hun eerste kind. Ze zijn nog jong. M. is 21 en P. amper 23. Ze weten al twee maanden dat hun baby iets te klein is en dat hij, ook al maakt hij het goed, waarschijnlijk nog een tijdje in de couveuse zal moeten blijven.

‘Hypotrofie’, ‘dysmaturiteit’, deze medische termen zijn niet echt duidelijk  en zorgen voor stress bij de ouders. Vooral bij de mama die zich het ergste voorstelt. Gelukkig blijkt uit herhaalde controles dat de baby nog steeds groeit. “Ik hoop dat de bevalling niet te snel komt”, zegt ze.

Maar na 37 weken begon de bevalling die snel verliep en M.  kreeg een meisje van 2.100 gram dat meteen huilde en in uitstekende vorm leek te zijn. M. en P. weten dat de baby de nodige follow-up moet krijgen, vooral wat het lichaamsgewicht betreft. Ondanks alles zijn de jonge ouders blij en opgelucht. “Ze maakt het goed en ze is zo mooi.” M. gaat naar haar kamer, een bijzondere kamer. De vroedvrouw zegt dat zij de eerste is die er verblijft.

De mama voelt zich beter. Ze was aanvankelijk heel bang maar nu heeft ze er weer vertrouwen in. En het kleine meisje kan een dag later naar de moeder-kindkamer zonder gescheiden te worden van haar mama. Ze blijft er een tiental dagen voordat ze naar huis kan.

Wat is een moeder-kindkamer?
het is een kamer die is uitgerust om indien nodig medisch te kunnen ingrijpen bij de baby en tegelijkertijd het comfort van de moeder te garanderen zoals in elke kraamkliniek. De baby wordt er gevolgd door kinderartsen en verpleging, net zoals op een neonatale afdeling. Het enorme voordeel van deze voorziening ligt is dat de band tussen moeder en kind niet verbroken, maar versterkt wordt. Daarnaast werken het verplegend personeel en de moeder samen aan de zorg voor de baby.

De kamers zijn bestemd voor pasgeborenen die gevolgd moeten worden of de volgende zorg nodig hebben:
– Controle van het lichaamsgewicht
– Antibiotica
– Fototherapie
– Het afbouwen van CPAP of na neonatale reanimatie
– De behandeling van prematuriteit in een couveuse

Dr.  Nathalie Derny
Hoofd van het Moeder-kindcluster, Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis