epstein_livre_750

“Mindfulness kan een verschil maken in de zorg”

De huidige geneeskunde wordt almaar technischer omwille van de steeds grotere druk om economisch rendabel te zijn. Die evoluties leiden tot constante druk uit op de zorgverleners, wat tot een nooit gezien aantal burn-outs leidde. Het eerste slachtoffer is de verzorger zelf, het tweede slachtoffer, de patiënt en zijn omgeving die zich geconfronteerd kunnen worden met een ontmenselijkte zorgrelatie.

In deze context is het noodzakelijk om na te denken over de diepere betekenis van de therapeutische relatie. Het is tot zo’n reflectie dat de auteur van het boek ons ​​uitnodigt,  meer bepaald dr. Ronald Epstein in zijn boek ‘Attending – medicine, mindfulness and humanity’. Hij schreef het boek op basis van zijn eigen ervaring als arts maar ook op basis van recent wetenschappelijk onderzoek.

In dit boek vertelt de auteur ons over aandacht en verbinding, … over relaties,  eerst met jezelf en daarna, van daaruit, met anderen. Over leren om aandacht voor ons innerlijk leven te cultiveren om ons bewust te zijn van ons ‘intern’ operationele systeem’ en te ontdekken hoe onze geest werkt en de klassieke vooroordelen die onze nieuwsgierigheid en openheid beperken. Hij wijst er ook op in welke mate theoretische en technische expertise die twee kwaliteiten beperken die zo belangrijk zijn in de geneeskunde.

Door deze aandacht voor onszelf uit te breiden naar de relatie met een ander (collega of patiënt), leidt het ons naar hoe we de therapeutische relatie van moment tot moment volledig kunnen ervaren zonder de moeilijkheden te negeren die inherent zijn aan de zorg: onzekerheid, verdriet, mislukking, schuld, rouw, verlies, …

Deze attitudes die voortkomen uit mindfulness zijn noodzakelijke hulpmiddelen voor een grotere aanwezigheid voor zichzelf en voor anderen, die niet alleen zorgverleners maar ook zorgontvangers, naar een betere algehele kwaliteit van zorg leiden. Dit boek is precies het boek dat ik had willen schrijven. Maar omdat Ronald Epstein het voor mij deed, heb ik het vertaald!

Dr. Olivier De Lathouwer, plastisch chirurg gespecialiseerd in de oncologie, Delta Ziekenuis en Ziekenhuis Braine l’Alleud-Waterloo.

Dr. Ronald Epstein is praktiserend huisarts en professor huisartsgeneeskunde, psychiatrie en oncologie aan de Universiteit van Rochester in de VS. Hij is ook onderzoeker en schrijver van een van de eerste artikelen over de effecten van mindfulness. Hij toont daarin aan dat mindfulness wel degelijk effect heeft op het welzijn van artsen én op de kwaliteit van zorg.

Het boek werd vertaald door dr. Olivier De Lathouwer, plastisch chirurg gespecialiseerd in de oncologie en docent mindful medicteren, Delta Ziekenuis en Ziekenhuis Braine l’Alleud-Waterloo.

‘Soigner en pleine conscience. Pour une médecine plus humaine’