Ceulemans_750

“Er waren extreem moeilijke tijden” (Dr. Stephan Ceulemans)

Dr. Stephan Ceulemans is diensthoofd Geriatrie van de Chirec-ziekenhuisgroep. Hij komt terug op de periode waarin de helft van de 120 bedden geriatrie ingenomen werden door patiënten uit woonzorgcentra. Hij wijst op het belang van een goede communicatie tussen huisartsen en coördinerende artsen.

De diensten Geriatrie worden beheerd door een duo bestaande uit een arts gespecialiseerd in de geriatrie en de hoofdverpleegkundige van de eenheid. Patiënten die in een geriatrische afdeling worden opgenomen, worden verzorgd door een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, logistieke medewerkers, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, enz.

Dr. Stephan Ceulemans is diensthoofd Geriatrie van de Chirec-ziekenhuisgroep. Hij praat over de bijzonder complexe crisis en wijst daarbij op de nauwe samenwerking tussen huisartsen, diensten geriatrie en woonzorgcentra. Hij herinnert er ook aan dat er op elke site van de Chirec-ziekenhuisgroep een telefonische permanentie is.