Psych_750

Een overzicht van de diensten psychiatrie van de Chirec-ziekenhuisgroep

De diensten psychiatrie in de ziekenhuizen van de Chirec-groep zijn een van de gespecialiseerde medische diensten die specifieke zorg en interventies bieden om de gepaste psychiatrische zorg voor patiënten te verzekeren. Een overzicht. 

De afdeling psychiatrie van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis omvat een afdeling voor opname, een dagziekenhuis en consultaties.

De afdeling hospitalisatie bestaat uit twee eenheden van 26 bedden: een eenheid gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met stemmingsstoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen en een tweede eenheid voor de behandeling van patiënten met psychotische stoornissen.

De behandeling vindt plaats volgens het bio-psycho-sociale model. Ze is multidisciplinair en wordt naast psychiaters verstrekt door een verpleegkundig team aangevuld met twee psychologen, een ergotherapeut en een fysiotherapeut per eenheid. De opvolging is individueel, zowel psychiatrisch als psychologisch en met een verpleegkundig verwijssysteem dat gepersonaliseerde follow-up mogelijk maakt. Individuele zorg wordt aangevuld met therapeutische groepen (depressiegroep, terugvalpreventie, cognitieve revalidatie, zanggroep, etc.). Bijzondere aandacht gaat naar de somatische dimensie van patiënten die helaas vaak een zware metabole, cardiovasculaire, long-, spijsverterings- en endocriene comorbiditeit vertonen.

Het dagziekenhuis bestaat uit twee modules: La Palière en Le Lieu-Dit.

  • ‘La Palière’ is een transitie dagziekenhuis voor een zo goed mogelijke overgang van het ziekenhuis naar huis.
  • ‘Le Lieu-Dit’ is een tussenstructuur die de mogelijkheid biedt om een psychotherapeutische begeleiding te krijgen in een ziekenhuis. De dienst is uniek in het psychiatrische hulpnetwerk in Brussel.

De ziekenhuisactiviteit omvat ook een consultatiedienst voor psychiatrische behandelingen en psychotherapeutische zorg.

Ziekenhuispsychiaters bieden liaisonpsychiatrie op verzoek van collega’s van de verschillende ziekenhuisafdelingen en gaan ook in op verzoeken van de spoeddienst.

Het medisch team bestaat uit psychiaters die ook allemaal zijn opgeleid in verschillende psychotherapeutische stromingen.

In het Ziekenhuis Braine l’Alleud zijn er twee psychiaters. De patiënten worden gezien op consultaties en in het kader van de liaisonpsychiatrie. Verschillende psychologen bieden hulp op diverse specifieke domeinen:

– perinatale preventie en begeleiding,
– hulp aan kinderen, families en netwerken in het kader van de pediatrie,
– MBV  (in samenwerking met een kinderpsychiater),
– Vrijwillige zwangerschapsonderbreking,
– de begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten,
– bariatrische chirurgie,
– geriatrie.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met een neuropsycholoog.

In het Delta Ziekenhuis biedt de dienst psychiatrie ambulante zorg, consultaties en liaisonpsychiatrie.

Op consultatieniveau komen de verschillende aspecten van de psychiatrie aan de orde: algemene psychiatrische evaluatie, de behandeling van problemen zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, pathologie die verband houden met stress, aandachtstoornissen en hyperactiviteit. De therapeutische benadering is alomvattend, zowel met geneesmiddelen als met psychotherapie.

Daarnaast is er een Depressiekliniek om uitgebreide en persoonlijke zorg te bieden aan iedereen die met een depressie kampt. In de praktijk bieden we, na een grondige evaluatie, een therapeutische behandeling aan in overeenstemming met de ernst van de aandoening: individuele psychotherapeutische ondersteuning, medicamenteuze antidepressieve behandeling en/of behandeling met rTMS (herhaalde transcraniële magnetische stimulatie), in het geval van ernstige  of resistente depressie.

In deze bijzondere tijden werd ook een cel Psy-Covid opgericht voor de psychologische hulp en steun voor personen die al dan niet van dichtbij geconfronteerd werden met de pandemie.

De psychiatrische consultaties voor volwassen patiënten gaan door in de poliklinieken van de Chirec-ziekenhuisgroep. In deze centra, strategisch gelegen in het stadscentrum, worde, ook behandelingen van algemene psychiatrische problemen door een team van psychiaters en psychotherapeuten aangeboden.

> Meer info

> Lees ook: Een cel Psy-Covid in het Delta Ziekenhuis