Doctor_Child_750

Een Multidisciplinair Paramedisch Centrum voor de Ontwikkeling van het Kind en de Adolescent in het Delta Ziekenhuis

Het Multidisciplinaire Paramedisch Centrum voor de Ontwikkeling van het Kind en de Adolescent biedt therapeutische hulp en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen van de vroege kinderjaren tot de adolescentie.

Nicole Laporte, logopedist en neuropsycholoog, coördineert het paramedisch centrum en zegt dat “het noodzakelijk is om coherent en multidisciplinair op te treden voor de behandeling van ontwikkelingsproblemen vanaf de vroege kinderjaren tot de adolescentie.”

De dienst is in het bijzonder gericht op jonge patiënten met motorische, psychomotorische, taal-, school-, psychoaffectieve en gedragsproblemen.

Afspraken kunnen gemaakt worden door een interne (kinderarts, neuro- en kinderpsycholoog, NKO, …) of een externe professional  (huisarts, PMS-centrum, school, …) maar ook door de persoon in moeilijkheden. Regelmatige vergaderingen van het multidisciplinaire team verbeteren de behandeling van de gedragsproblemen en de kwaliteit van de zorg. Dankzij de deelname van het hele team vanaf de start van het traject, wordt de behandeling vereenvoudigd.

Specialismen en expertise
Logopedie: gesproken taal, schoolvoorwaarden, geschreven taal, aritmische competenties.
Neuropsychologie:  intellectuele evaluaties, aandachts- en geheugenvaardigheden, visuospatiële vaardigheden, schoolwerkmethodiek.
Psychologie:  advies en psychoaffectieve follow-up.
Psycho-educatie:  gedragsstoornissen gerelateerd aan het onderwijs.
Psychopedagogie: follow-up van het schooltraject
Psychomotoriek:  psychomotorische achterstand, gedragsstoornis, hyperactiviteit, autismespectrum.
Kinesitherapie: vroegtijdige sensomotorische aandoeningen, schedelafwijkingen, orthopedische pathologie. Begeleiding van prematuriteit. Bobath-kinesitherapie.